2.2 ติดตั้ง LoadBalance RB750GL 2 PPPOE+2 Static IP to 1 LAN

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ Mikrotik
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ
การติดตั้ง HotSpot Server, การติดตั้ว Load Balanced ฯลฯ

2.2 ติดตั้ง LoadBalance RB750GL 2 PPPOE+2 Static IP to 1 LAN

โพสต์โดย jadeson เมื่อ พฤหัสฯ. 12 ม.ค. 2012 2:33 pm

รูปภาพ 2.2 ติดตั้ง MikroTik RB750GL แบบ 2 PPPOE+2 Static IP to 1 LAN - Load Balanced 4 เส้น
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร, เจตน์สันติ์ ยาวิลาศ

คำถาม

ต้องการทำ LoadBalance รวมเน็ตจำนวน 4 เส้น โดยมีลิงก์จากโมเด็ม ADSL 2 เส้น และเป็นแบบ Router fix ip อีก 2 เส้น โดยใช้ MikroTik รุ่น RB750GL ต้องทำอย่างไร?

คำตอบรูปภาพวิธีการติดตั้ง MikroTik RB750GL แบบ 2 PPPOE+2 Static IP to 1 LAN - Load Balanced 4 เส้น

 1. ดาวน์โหลด Winbox แล้วเสียบสาย LAN ขา Ether5 ของ MikroTik
  เข้าโปรแกรม Winbox แล้วคลิกเลือก mac address MikroTik ที่ broadcast เจอ แล้วกด Connect

  รูปภาพ


 2. จะมี mac address ของขา LAN (RB750GL) ที่เราเชื่อมต่ออยู่ ขึ้นมา กด Connect เพื่อเชื่อมต่อ

  รูปภาพ


 3. Winbox กำลังเชื่อมต่อเข้าไปยัง RB750GL

  รูปภาพ


 4. ปกติแล้ว MikroTik แทบทุกรุ่นจะมี config default ให้ แต่เราจะไม่ใช่ครับ กด Remove Configuration ได้เลย

  รูปภาพ


 5. RB750GL จะทำการ Remove config default ออก แล้วจะ reboot ตัวเอง ถ้าเกิด message เด้งขึ้นมา ก็ไม่ต้องตกใจน่ะครับ

  รูปภาพ


 6. สร้าง Connection PPPOE ผ่านเมนู PPP

  รูปภาพ


 7. ที่เมนู PPP กดปุ่ม + เพื่อสร้าง PPPOE โดยเลือก PPPOE Client

  รูปภาพ


 8. สร้าง pppoe-out1 (3BB-7b)

  รูปภาพรูปภาพ


 9. สร้าง pppoe-out2 (TRUE-7b)

  รูปภาพรูปภาพ


 10. ตรวจสอบการสร้าง PPPOE ทั้ง 2 เส้นผ่านเมนู PPP > PPP

  รูปภาพ 11. เชื่อมต่อ ADSL และทดสอบ ping sys2u.com (ผมมีเน็ตอยู่ 2 link ทำให้ต้องแบ่งทดสอบเป็น 1 pppoe กับ 1 StaticIP ครับ)

  รูปภาพ


 12. เนื่องด้วยถ้าทำในรูปแบบ Interface นั้นจะต้อง Capture หน้าจอเยอะมาก ผมจึงขอเปลี่ยนไปใช้วิธี code ผ่าน Terminal น่ะครับ
  เข้าเมนู New Terminal > Terminal

  รูปภาพ


 13. คัดลอก code

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  #|/ip address
  /ip address add address=192.168.10.2/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 interface=ether3
  /ip address add address=192.168.20.2/24 network=192.168.20.0 broadcast=192.168.20.255 interface=ether4
  /ip address add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether5 comment="default configuration"

  #|/ip firewall mangle
  /ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out1 action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn
  /ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out2 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn
  /ip firewall mangle add chain=input in-interface=ether3 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn
  /ip firewall mangle add chain=input in-interface=ether4 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn

  /ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether1
  /ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
  /ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
  /ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether4_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4

  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=ether5
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=ether5
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.10.0/24 action=accept in-interface=ether5
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.20.0/24 action=accept in-interface=ether5

  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn passthrough=yes
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
  /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes
  /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether1_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether1
  /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
  /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether3_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
  /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether4_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4


  #|/ip route
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_wan1 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway= pppoe-out2 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.40 routing-mark=to_ether3 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 routing-mark=to_ether4 check-gateway=ping

  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 distance=1 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway= pppoe-out2 distance=2 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.40 distance=3 check-gateway=ping
  /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 distance=4 check-gateway=ping

  #|/ip firewall nat
  /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade
  /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out2 action=masquerade
  /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
  /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether4 action=masquerade

  #| DHCP server is on switch, with address pool 192.168.0.100-192.168.0.200
  /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.0.100-192.168.0.200
  /ip dhcp-server add name=default address-pool=default-dhcp interface=ether5 disabled=no
  /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=192.168.0.1 comment="default configuration"

  #| DNS
  /ip dns set allow-remote-requests=yes
  /ip dns static add name=router address=192.168.0.1

  #| Now Configure DNS server so users can resolve hostnames,
  #| Ex.cache-size=5000KiB
  #| DNS Google = 8.8.8.8,8.8.4.4
  #| DNS 3BB = 110.164.252.222,110.164.252.223
  /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000K max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4  สำหรับกรณีที่ ความเร็ว Internet ไม่เท่ากัน ก็สามารถแก้ไขโค้ดบรรทัดดังนี้ (ตัวอย่าง WAN 1,2,3 ความเร็ว 4Mb และ WAN 4 ความเร็ว 8 Mb)
  (หลักการคือ ในการวน 1 ลูปจะมีกี่ครั้งก็ได้ เพียงพยายามแชร์ Bandwidth ที่จะใช้เท่าๆกัน หรืออาจจะเซตไปบางLink เป็นพิเศษ ตามความต้องการก็ได้ครับ
  - ในตัวอย่าง 1 ลูปมี 5 ครั้ง 4/0 ไปจนถึง 4/4 โดยพยายามเกลี่ย Bandwidth ที่ใช้ให้ออกผ่าน Link ทั้งหมด ให้ใกล้เคียงกัน)

  add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn passthrough=yes
  add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
  add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
  add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes
  add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/4 action=mark-connection new-connection-mark=ether4_conn passthrough=yes


  ผมแนะนำให้คัดลอกโค้ดเก็บไว้เป็น Word เพราะถ้าต้องการเปลี่ยน IP หรือเปลี่ยนค่าอื่นๆ เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นค้นหาและแทนที่ ได้เลย

  รูปภาพ
  รูปภาพ


 14. คลิกขวา ที่แถบ command บน terminal แล้ว Paste

  รูปภาพ


 15. รูปแสดงตัวอย่างการป้อนโค้ด

  รูปภาพ


 16. หลังจากป้อนโค้ดเสร็จแล้วควรสั่ง Reboot ครั้งหนึ่ง ด้วยคำสั่งบน terminal ดังนี้ system reboot

  รูปภาพ


 17. หลัง RB750GL reboot เสร็จ ก็ connect เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

  รูปภาพ


 18. ทดสอบ ping sys2u.com และทดสอบ ping gateway ของ WAN-Static IP ( 192.168.10.40)

  รูปภาพ


 19. ทดสอบโหลดเต็มสปีด (ผมมีเน็ตอยู่ 2 link ทำให้ต้องแบ่งทดสอบเป็น 1 pppoe กับ 1 StaticIP ครับ)
  สังเกตุ pppoe-out1 Rxวิ่ง 6.2Mbps, ether3 Rxวิ่ง 7.3Mbps และ ether5 Txวิ่ง 13.6Mbpx

  รูปภาพ


 20. TEST SPEED ผ่าน Web Browser (วิ่งรวม 2 เส้นได้ประมาณ 13.15Mbps)

  รูปภาพ  ปล.

  - โค้ดที่ให้มานี้อาจจะไม่ดีที่สุด แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่ง
  ผู้อ่านท่านใดมีคำแนะนำ สามารถแนะนำกันได้ครับ จะได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอด
  ซึ่งทาง sys2u เราก็จะพยายามหาวิธี ที่จะให้ผู้ใช้ สามารถเซตค่าตัวอุปกรณ์ MikroTik ให้ได้ง่ายกว่านี้ครับ
  ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
  จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
jadeson
 
โพสต์: 619
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 ก.พ. 2009 4:50 pm

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ Mikrotik

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน