วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 กับผู้ให้บริการ SIP Server / PSTN

วิธีการใช้งาน ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์โทรศัพท์ไอพี (VoIP)
วิธีการติดตั้งร่วมกับตู้สาขา (IP PBX) และติดตั้งแบบเดี่ยว (IP Dialing)
Linksys และ GrandStream

วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 กับผู้ให้บริการ SIP Server / PSTN

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ อังคาร 30 ธ.ค. 2008 10:47 am

รูปภาพ วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 กับผู้ให้บริการ SIP Server / PSTN
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

ในบทความนี้จะเป็นการรวบรวมบทความที่ได้เคยอธิบายไปแล้ว นำมาประยุกต์กับขอบเขตการใช้งานให้กับผู้ใช้ ทั้งที่บ้านหรือออฟฟิตขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้ตรงความต้องการ
อุปกรณ์ Linksys by Cisco SPA3102 ซึ่งมี port FXS (ต่อเข้ากับโทรศัพท์อนาล้อกที่ใช้ในบ้านธรรมดา Phone) port FXO (หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการ 02xxx มาต่อ Line) โดยฟังก์ชั้นระบบเน็ตเวริค์บน SPA3102 มีฟังก์ชั้น Router ในตัวผู้ใช้สามารถนำ Modem มาต่อเพื่อให้ SPA3102 เป็นตัวออกอินเตอร์เน็ตก็ได้ หรือ หากว่าผู้ใช้มีระบบ Router เดิมที่ใช้งานอยู่ก็สามารถนำ SPA3102 เข้ามาในระบบเดิมก็ได้ (เหมือนดังรูปและขอบเขตที่ต้องการใช้งานด้านล่าง)


  รูปภาพ

ขั้นตอนที่ 1 - วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 เข้ามาในระบบ Network ของผู้ใช้งาน

 1. นำ Port LAN (RJ-45) หลังอุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG54G2 มาต่อเข้าที่ Port Internet ของอุปกรณ์ SPA3102
  *Linksys by Cisco WAG54G2 ควรเปิดการแจก IP (DHCP SERVER) เพื่อสะดวกในการเช็ค IP WAN ที่ SPA3102*

 2. นำเบอร์โทรศัพท์ 02-721-3042 ของผู้ให้บริการต่อที่ Port Line บน SPA3102

 3. นำโทรศัพท์บ้านธรรมดาที่เป็น แบบ Analog ต่อเข้า Port Phone บน SPA3102

 4. นำ PC หรือ Note book ใช้ สาย LAN มาต่อบน SPA3102 ที่ Port Ethernet ตั้ง Internet protcol (TCP/IP) เป็นแบบ Optain เพื่อให้ SPA3102 ซึ้งจะแจก IP Address มาให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 - วิธีการคอนฟิค SIP SERVER ที่ Port Line

 1. เปิด Internet Explorer : 192.168.0.1 เพื่อเข้าไปเมนูบน SPA3102

  รูปภาพ

 2. เมนูหลักบน SPA3102 กด Admin Login 1 ครั้ง และ กด Advanced เพื่อให้ระบบแสดงเมนูซึ่งจะมีฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้เพิ่มขึ้นมา

  รูปภาพ

 3. จะเห็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Admin

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่า IP WAN มาที่เมนู Router -> WAN Setup

  รูปภาพ

  Internet Connection Settings
  Connection Type : Static IP
  Static IP Settings
  Static IP : 192.168.200.200 NetMask : 255.255.255.0
  Gateway : 192.168.200.1

  Primary DNS : 192.168.200.1

  Remote Management *เปิด Remote ให้วง 192.168.200.xx สามารถผ่านเข้ามา Remote SPA3102 ได้
  Enable WAN Web Server : Yes WAN Web Server Port : 80


  รูปภาพ

 5. ตั้งค่า Line1 เพื่อให้สามารถโทรเป็น VOIP ออกไปได้
  ไปที่เมนู Voice -> Line1

  รูปภาพ


  Line Enable : Yes

  รูปภาพ


  SIP Port : 5060

  รูปภาพ


  การทดสอบเป็นการใช้ SIP SERVER ของ Mouthmun
  Proxy and Registration
  Proxy : voip.mouthmun.com
  Register : Yes
  Make Call Without Reg : no
  Ans Call Without Reg : no
  Subscriber Information
  User ID : 0086378226 -> User Name ของ Mouthmun ที่สมัคร
  Password : ************* -> Password ของ Mouthmun ที่สมัคร

  รูปภาพ


  FAX Enable T38 : Yes -> เปิดการส่ง Fax ผ่าน VOIP

  VoIP Fallback To PSTN
  Auto PSTN Fallback : Yes

  Dial Plan
  Dial Plan : (*xx|<#,:>x.< :@gw0>|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|x.) -> กด # เพื่อตัดไปที่ PSTN ให้เป็นเบอร์ 02xxxx แทน
  Enable IP Dialing : Yes
  Submit All Changes

  รูปภาพ

 6. รอ 5 วินาทีหลังจากเครื่องบูทเสร็จจะมาที่ เมนู

  Voice -> Info

  รูปภาพ

  สถานะของ Line 1 Status
  Registration State : Registered -> ที่ Line1 สามารถโทรออก Voip Mothmun ได้เรียบร้อยแล้ว

  รูปภาพ


  ทดสอบ
  1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาจะได้ยินสัญญาณซึ่งเป็นสัญญาณ VOIP ผู้ใช้โทรออกแบบ VOIP ได้เลย
  2. ลองกด # เพื่อตัดไป PSTN ก็คือเบอร์ 02xxx และทดลองโทรเป็นแบบเบอร์บ้าน

  แต่สังเกตว่าเสียงทั้ง 2 แบบ เหมือนกันเลย ทำให้เวลาใช้งานจะสับสนดังนั้น ผู้ใชสามารถเปลี่ยนเสียงสัญญาณไม่ให้เหมือนกันได้
  Voice -> Regional

  รูปภาพ


  Call Progress Tones
  Dial Tone : 420@-16;30(*/0/1) -> สัญญาณเสียง หลัก เริ่มต้นใช้งาน
  Outside Dial Tone : 400@-16,450@-16;10(*/0/1+2) -> สัญญาณเสียง รอง หลังจากใช้งาน
  เพียงเท่านี้ เวลายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาและ กด # จะได้ยินระดับเสียงที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่าระบบเป็นอีกแบบนึงไปแล้ว

  รูปภาพ


  แต่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการ Delay ของสัญญาณทั้ง VOIP / PSTN ให้มี Delay เพิ่มขึ้นดังนี้
  Control Timer Values (sec) ตั้งค่าเวลาให้นานขึ้นทั้ง VOIP / PSTN
  Interdigit Short Timer : 10 -> ตั้งค่าเวลาในการ delay เมื่อยกหู ทั้ง VOIP / PSTN ให้สัญญาณ Delay 10 วินาที

  รูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 - ขั้นตอนการตั้งค่า PSTN ให้สามารถโทรจากข้างนอกมาออก VOIP

 1. ไปที่เมนู Voice -> PSTN Line

  รูปภาพ


  Line Enable : Yes

  รูปภาพ


  SIP Setting
  SIP Port : 5061

  รูปภาพ


  Proxy and Registration
  Proxy :voip.mouthmun.com -> ทดสอบ
  Register : Yes
  Make Call With Out Reg : No
  Ans Call With Out Ref : No

  Subscriber Information
  User ID : 0086378226 -> ทดสอบ
  Password : ********** -> ทดสอบ


  รูปภาพ

 2. ตั้งค่าเวลาโทรจากข้างนอกเข้ามาที่ 02-721-3042 แล้วกดรหัสเพื่อตัดไป PSTN

  PSTN-To-VOIP Gateway Setup
  PSTN Caller Auth Method : PIN
  PSTN Caller 1 PIN : 1234 ; PSTN Caller 1 DP : 1

  เพียงเท่านี้เวลา เวลาโทรจากข้างนอกเข้ามาที่ 02-721-3042 สัญญาณโทรศัพท์ที่บ้านก็จะดังขึ้นแต่เมื่อผ่านไปสักระยะ ผู้ที่โทรเข้ามาจะได้ยินเสียง Beep Beep นั่นแสดงว่าเราได้เข้ามาสู่การกด รหัส เพื่อจะตัดไปออก VOIP ที่บ้าน

  รูปภาพ


  FXO Timer Values (SEC)
  PSTN Answer Delay : 10 -> ตั้งค่า Delay เวลาโทรจากข้างนอกเข้าเบอร์ 02-721-3042 ให้เสียงเรียกดัง 10 วินาที ก่อนที่จะไปตัด PIN Code

  Submit All Change

  รูปภาพ

 3. ตรวจสอบสถานะของ PSTN Line
  Voice -> Info

  รูปภาพ


  PSTN Line Status
  Registation State : Registered

  รูปภาพ

ทดสอบ
ลองโทรเข้าเบอร์ 02-721-3042 จะได้ยินเสียงที่โทรศัพท์ HOME ดังประมาณ 10 วินาที หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง Beep Beep กด "1234#" (# = เป็นการบอก VOIP ว่าเลขที่ผู้ใช้กด เสร็จสิ้นแล้ว หากไม่กด # ผู้ใช้อาจต้องรอนาน) จะเป็นเสียง VOIP ผู้ที่โทรมาจากข้างนอกสามารถโทร VOIP ออกไปในอัตราที่ถูก

ข้อดี
เสียค่าโทรครั้งละ 3 บาท ระหว่าง 02xxxxx ไป 02-721-3042 กด"1234#"ตัดโทรออก VOIP ใช้โทรต่างประเทศในอัตราที่ประหยัดมากๆ :oจบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
แก้ไขล่าสุดโดย vit_et07 เมื่อ อาทิตย์ 13 ก.ย. 2009 12:00 am, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 กับผู้ให้บริการ SIP Server / PSTN

โพสต์โดย tonsilver เมื่อ อาทิตย์ 04 ม.ค. 2009 1:02 pm

กระผมทำตามแล้วครับ แต่เป็นของ Tot net call ครับ ลองโทรออกไม่ได้ครับ กด ตัด # เป็น Pstn line ก็ไม่ได้ครับ โทรเข้ามารอ 10 วิก็ไม่ได้ครับ มิทราบมีอะไรผิดผลาดรึเปล่าครับ กระผมทำตามทุกอย่างเลยครับ แตกต่างก็แค่ SiP server ครับ
tonsilver
 
โพสต์: 49
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 ธ.ค. 2008 6:47 am

Re: วิธีการเชื่อมต่อ SPA3102 กับผู้ให้บริการ SIP Server / PSTN

โพสต์โดย sys2u เมื่อ อาทิตย์ 04 ม.ค. 2009 1:12 pm

tonsilver เขียน:กระผมทำตามแล้วครับ แต่เป็นของ Tot net call ครับ ลองโทรออกไม่ได้ครับ กด ตัด # เป็น Pstn line ก็ไม่ได้ครับ โทรเข้ามารอ 10 วิก็ไม่ได้ครับ มิทราบมีอะไรผิดผลาดรึเปล่าครับ กระผมทำตามทุกอย่างเลยครับ แตกต่างก็แค่ SiP server ครับ


 1. ลองเริ่มแบบที่ไม่ซับซ้อนก่อนดีมั๊ยครับ ? ลองอันนี้ดูก่อนครับ วิธีการติดตั้ง Linksys SPA3102 สำหรับ Home/Small Office

 2. ทำการรีเซ็ทเพื่อ clear ค่าต่างๆ ออกให้หมดก่อน แล้วลองเริ่มทำอีกครั้งนะครับ

  วิธีการ Reset - Factory Default
  • ยกโทรศัพท์ กดปุ่ม '****' , จากนั้น กดปุ่ม '73738#'
 3. TOTNetCall SIP Server : ‘203.113.125.82’ * วิธีการติดตั้งเบื้องต้น วิธีการติดตั้ง Linksys PAP2T กับผู้ให้บริการ VOIP
  SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
  ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

  ภาพประจำตัวสมาชิก
  sys2u
  Administrator
   
  โพสต์: 4716
  ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
  ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.


  ย้อนกลับไปยัง ติดตั้งโทรศัพท์แบบไอพี VoIP ( Voice Over Internet Protocol)

  ผู้ใช้งานขณะนี้

  กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน