หน้า 1 จากทั้งหมด 1

1.10 ติดตั้งโปรแกรม QnoSniff รองรับการเก็บ LOG บน Qno Router

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 มี.ค. 2012 5:52 pm
โดย sys2u
รูปภาพ 1.10 ติดตั้งโปรแกรม QnoSniff รองรับการเก็บ LOG บน Qno Router
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกรคำถาม

1.ถ้าต้องเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้้ใช่บน Qno QVF7303 ต้องใช้ระบบจัดเก็บอย่างไร?


คำตอบ


อุปกรณ์ 4 WAN Load Balanced + 100 IPSec VPN Router รองรับการทำงานเชื่อมต่อ Internet ได้ 4 ลิงค์พร้อมกัน (4 WAN) + รองรับการทำงาน IPSec VPN 100 ช่อง (100 Tunnels) มาพร้อมด้วย 4 กิกะบิทพอร์ท WAN 10/100/1000 Mbps + 2 กิกะบิทพอร์ท LAN 10/100/1000 Mbps สามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เำน็ต เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน กับสำนักงานสาขา + ซีพียู MIPS64 Dual-Core Processor + DDR 256MB ใช้งานสูงสุดไม่เกิน 100-150 เครื่อง

ในบทความนี้่เป็นการติดตั้ง Software QnoSniff เป็น Software บริหารจัดการของ Qno ได้เกือบทุกรุ่นความสามารถของ Software นี้สามารถดูข้อมูลการใช้งานของเครืองแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป้น user ออกเวปไหนบ้้าง , group , Bandwidh โดยแสดงช่วงเวลาตามที่เราต้องการ โดยถือว่าเราสามารถดูการใช้งานได้เกือบทั้งหมดเลย ครับแต่ตัวอุปกรณ์ต้องเสียค่า Licened ในส่วนนี้ก่อนใช้โดยตัวระบบรองรับ Trial 15วันให้ทดลองใช้งาน
รูปภาพติดตั้ง Software QnoSniff


 1. หลังจากกดาวน์โหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแ้ล้ว Extract ออกมารันโปรแกรมได้เลย

  รูปภาพ


  เลือกภาษาการใช้งาน
  Next

  รูปภาพ


  NEXT

  รูปภาพ


  I Accept ...
  NEXT

  รูปภาพ


  ระบุ local host ของเครื่องผู้ใช้งาน
  NEXT

  รูปภาพ


  ตั้งค่าข้อมูลระบบ
  NEXT

  รูปภาพ


  Complete เ้องทั้งหมด
  NEXT

  รูปภาพ


  จัดเก็บ Directory ของเครื่อง
  NEXT

  รูปภาพ


  Install

  รูปภาพ

  รูปภาพ

  รูปภาพ


  ติดตั้งโปรแกรม WINCAP
  NEXT

  รูปภาพ


  NEXT

  รูปภาพ


  I Agree

  รูปภาพ


  Install

  รูปภาพ


  Finish WINCAP

  รูปภาพ


  OK

  รูปภาพ

  รูปภาพ


  Finish เสร็จการติดตั้ง QnoSniff

  รูปภาพ


  โปรแกรม QnoSniff จะอยู่ที่ desktop

  รูปภาพ

ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone