เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

ติดตั้งเครือข่ายวีพีเอ็น (VPN) เพื่อเชื่อมต่อสำนักงานและสาขา
การเชื่อมต่อแบบ Site-To-Site และ Mobile VPN, การติดตั้ง Load-Balanced Router

เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย sys2u เมื่อ พุธ 08 ต.ค. 2008 10:04 am

รูปภาพ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1) รูปภาพ ดาวน์โหลด (216 KB)
โดย ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่ http://www.sys2u.com/kb/kb004.pdf


คำถาม
ถ้าท่านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วของ 2 ลิงค์รวมกัน ไม่ดีกว่าหรือครับ ? ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานแบบโหลดบาลานซ์โหมด (Load-Balanced Mode) ของ Linksys RV042 ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วของ 2 ลิงค์รวมกัน

ในกรณีที่ลิงค์ใดลิงค์หนึ่งไม่ทำงาน Linksys RV042 จะปรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานในลิงค์ที่มีปัญหาย้ายไปยังลิงค์ที่ทำงานปกติทันที จนกว่าลิงค์ทั้งสองจะกลับมาทำงานได้ดีดังเดิม Linksys RV042 จะปรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กลับไปใช้งานทั้ง 2 ลิงค์ตามปกติ

รูปภาพ


อุปกรณ์ Linksys RV042 VPN / Load-Balanced Router เราท์เตอร์ครอบจักรวาล

  ด้วยคุณสมบัติที่ให้มาอย่างครบครันที่สุดตัวหนึ่งในตลาดบรอดด์แบนด์เราเตอร์ Linksys RV042 สามารถทำงานได้สารพัดประโยชน์ เหมาะกับการใช้งานในบ้านที่ต้องการประสิทธิภาพสูง หรือสำนักงานขนาดเล็กและกลาง เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขาและโรงงาน โดยคุณสมบัติเด่นของ Linksys RV042 มีดังต่อไปนี้

 1. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน 2 ลิงค์ โดยสามารถปรับโหมดการทำงานได้ 2 รูปแบบคือ
  • โหลดบาลานซ์โหมด (Load-Balanced Mode) เป็นรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 ลิงค์พร้อมกัน
   ทำให้ได้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทั้ง 2 ลิงค์รวมกัน
  • สมาร์ทลิงค์แบ็คอัพโหมด (Smart Link Backup Mode) เป็นรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยลิงค์สำรองจะทำงานต่อเมื่อลิงค์หลักไม่สามารถใช้งานได้
 2. สามารถรองรับการทำ VPN ได้จำนวนมากถึง 50 IPSec VPN Tunnels โดยสามารถทำงานได้ทั้งแบบไซต์ทูไซต์ (Site-to-Site) และ แบบโมบายยูซเซอร์ โดยผ่านการใช้งานซอฟท์แวร์ QuickVPN นั่นหมายถึงท่านสามารถเชื่อมต่อวีพีเอ็น (VPN Connection) ระหว่างสาขาและผู้ใช้งานเครื่อนที่ (Notebook) ได้มากถึง 50 การเชื่อมต่อเลยทีเดียว

 3. สามารถกำหนดแบนด์วิดท์หรือความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Bandwidth) และรูปแบบการใช้งาน (Internet Application) ให้กับกลุ่มของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบเครือข่าย เช่น
  • กำหนดให้การใช้งานเว็บ, ดาวน์โหลดข้อมูล ใช้งานที่ลิงค์ที่ WAN1 เท่านั้น และ กำหนดให้การใช้งานรับ-ส่งอีเมล์ ใช้งานที่ลิงค์ที่ WAN2 เท่านั้น
  • สามารถกำหนดความเร็วที่ต้องการให้ใช้งานได้ เช่น กำหนดให้ผู้ใช้งานไอพีแอดเดรสในช่วง 192.168.1.10-192.168.1.20 ใช้งานเว็บที่ลิงค์ที่ 1 โดยสามารถใช้ความเร็วได้ในช่วง 512-1024 Kbps และผู้ใช้งานไอพีแอดเดรสในช่วง 192.168.1.21-192.168.1.100 ใช้งานเว็บที่ลิงค์ที่ 2 โดยสามารถใช้ความเร็วได้ในช่วง 512-2048 Kbps เป็นต้น

  รูปภาพ


  อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์ แบบ Load-Balanced ด้วย Linksys RV042
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต (PC)
  • บอร์ดแบนโมเด็มทั้ง 2 ลิงค์ (Broadband Modem)
  • ลิงค์ซิส RV042 (Linksys RV042)


  ขั้นตอนการติดตั้ง

  ขั้นตอนที่ 1
  ติดตั้งบอร์ดแบนโมเด็ม (Broadband Modem) ทั้ง 2 ลิงค์ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ (RJ-11) ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (True, TOT, TT&T) โดยอุปกรณ์บอร์ดแบนโมเด็มจะได้รับมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ในกรณีที่ไม่ได้รับบอร์ดแบนโมเด็มจากผู้ให้บริการ หรือต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ท่านสามารถใช้ Linksys AM300 ในการทำงานเป็นบอร์ดแบนโมเด็ม จากนั้นติดตั้งบอร์ดแบนโมเด็มดังรายการต่อไปนี้

   - เซ็ทบอร์ดแบนโมเด็มให้ทำงานอยู่ในโหมด ‘Bridge Mode’
   - ระบุค่า VPI, VCI ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ตามตาราง VPI, VCI)

  ค่า VPI / VCI ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ในประเทศไทย

  รูปภาพ


  ขั้นตอนที่ 2
  ติดตั้ง Linksys RV042 เข้ากับบรอดด์แบนด์โมเด็ม โดยเชื่อมต่อสายนำสัญญาณหรือสายแลน (RJ-45) จากพอร์ทแลนของบรอดด์แบนด์โมเด็มทั้ง 2 ตัว เข้าไปยังพอร์ท WAN1 และ WAN2 ของ Linksys RV042 ตามลำดับ ดังรูป

  รูปภาพ


  ขั้นตอนที่ 3
  เซ็ทค่าพารามิเตอร์ Linksys RV042 เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละลิงค์ ซึ่งจะมีรูปแบบการเซ็ทที่คล้ายกับการเซ็ทพารามิเตอร์ของบรอดแบนด์เราเตอร์ของ Linksys ทั่วไป โดยท่านกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการติดตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของทั้ง 2 ลิงค์ เพื่อให้อุปกรณ์ Linksys RV042 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ADSL และสามารถแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตในระบบเครือข่ายได้

  รูปภาพ
  ขั้นตอนที่ 4
  • เลือกไปที่แท็ป ‘Setup’ และเลือกแท็ปย่อย ‘Network’ จากนั้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้
  • กำหนดไอพีแอดเดรส และซับเน็ตมาสค์ (IP Address & Subnet Mask) ของอุปกรณ์ Linksys RV042
   จากตัวอย่างเป็นการกำหนดให้เป็น 192.168.1.10 / 255.255.255.0 (ท่านสามารถกำหนดได้เองตามต้องการ)
  • กำหนดให้ Linksys RV042 ทำงานแบบ ‘Dual WAN’ เพื่อให้ RV042 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2 ลิงค์

  รูปภาพ  ขั้นตอนที่ 5
  • กำหนด WAN Connection Type ของทั้ง 2 ลิงค์ (อ้างอิงพารามิเตอร์จากตารางที่ 1)
  • กำหนด Username และ Password ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้ง WAN1 และ WAN2
  • จากนั้นกด ‘Save Settings’ เพื่อบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมด

  รูปภาพ  ขั้นตอนที่ 6
  • เลือกไปที่แท็ป ‘System Management’ และเลือกแท็ปย่อย ‘Dual-WAN’ จากนั้นกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้
  • กำหนดให้โหมดการทำงานเป็น ‘Load Balance’
  • กำหนด ‘Retry timeout’ คือระยะเวลาที่จะให้ RV042 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้ง 2 ลิงค์ โดยปกติจะกำหนดที่ ‘30’ วินาที
   แต่ในกรณีที่ท่านต้องการให้ RV042 ตรวจสอบตัวเองด้วยระยะเวลาที่เร็วหรือช้ากว่านั้น ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการได้ทันที
   (ตัวเลขดังกล่าวจะปัจจัยในการที่ RV042 จะย้ายการเชื่อมต่อจากลิงค์ที่มีปัญหาไปยังลิงค์ที่สามารถเชื่อมต่อได้)
  • กำหนด ‘When Fail’ ให้เป็นค่า ‘Remove The Connection’
  • กำหนดค่า ‘ISP Host’ เป็นไอพีแอดเดรสของ DNS Server ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่ โดยตัวอย่าง WAN1 เป็น True และ WAN2 เป็น CSCOMS
   (ท่านสามารถสอบถาม DNS Server จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละลิงค์)
  • กำหนด ‘Upstream’ และ ‘Downstream’ ของทั้ง WAN1 และ WAN2 (ค่าพารามิเตอร์นี้จะถูกใช้งานในกรณีที่ท่านต้องการเซ็ท ‘Bandwidth Management’)
  • จากนั้นกด ‘Save Settings’ เพื่อบันทึกพารามิเตอร์ทั้งหมด

  รูปภาพ  ขั้นตอนที่ 7
  กำหนดพารามิเตอร์เพียงเท่านี้ ท่านจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วรวมกันของ 2 ลิงค์ และในกรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของลิงค์ใดลิงค์หนึ่งมีปัญหา RV042 จะย้ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน WAN ที่มีปัญหาไปใช้งานอีก WAN โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเมื่อ WAN ที่มีปัญหาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว RV042 จะกลับมาใช้งานทั้ง 2 ลิงค์พร้อมกันดังเดิม ด้วยความเร็วรวม 2 ลิงค์ครับ

  * สำหรับการเซ็ทพารามิเตอร์ให้ RV042 สามารถทำงานประสิทธิภาพสูงขึ้น อยู่ในเมนูการกำหนดค่าอื่นๆ อีกมากมายที่ยังไม่ได้อธิบายในบทความนี้ ท่านสามารถกำหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้งานได้โดยสะดวกครับ

รายการอุปกรณ์ในการติดตั้ง
1. Linksys RV042 VPN / Load-Balanced Router
2. Linksys AM300 ADSL2+ Modem with ADSL Splitter
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย BugReport_Send เมื่อ อังคาร 09 มิ.ย. 2009 5:15 pm

ISP Host ไม่ใส่ได้ไหมครับ แล้วมันจะมีผลอย่างไร ;)
BugReport_Send
 
โพสต์: 82
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 22 ก.พ. 2009 8:10 pm

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย sys2u เมื่อ อังคาร 09 มิ.ย. 2009 5:34 pm

BugReport_Send เขียน:ISP Host ไม่ใส่ได้ไหมครับ แล้วมันจะมีผลอย่างไร ;) • ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้ครับ โดยอุปกรณ์ Linksys RV042 จะนำ ISP Host ไว้ใช้ในการตรวจสอบว่าตัวของมันเองว่าสามารถที่จะเจอ ISP Host ที่เราใส่ไว้หรือไม่ ? เพื่อตรวจสอบว่า ณ ขณะนั้น ลิงค์การเชื่อมต่อ UP หรือ DOWN ครับ :D

  * แต่โดยปกตินั้น เราเลือกแค่ Default Gateway ในการตรวจสอบเท่านั้นครับ เพื่อความรวดเร็วในการ detect ว่าลิงค์ของเรา UP หรือ DOWN ครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย pmoh เมื่อ จันทร์ 22 มิ.ย. 2009 3:17 pm

ถ้า link down แล้วเราสมารถรู้ได้ไหมครับ เครื่อง สามารถส่ง mail บอกได้ไหมครับ ว่า link ใด down
pmoh
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 22 มิ.ย. 2009 3:10 pm

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย sys2u เมื่อ จันทร์ 22 มิ.ย. 2009 4:10 pm

pmoh เขียน:ถ้า link down แล้วเราสมารถรู้ได้ไหมครับ เครื่อง สามารถส่ง mail บอกได้ไหมครับ ว่า link ใด down
 • รู้สึกว่า firmware ยังไม่สามารถทำได้นะครับ ทำได้แค่เพียงสร้าง log file หรือไม่ก็สลับไปใช้อีก Link ที่ยังดีอยู่เท่านั้นครับ คงจะต้องรอดูว่า firmware ใหม่ๆ ที่ออกมาจะ support การทำงานนี้หรือไม่ครับ :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย taze65 เมื่อ ศุกร์ 10 ก.ค. 2009 5:57 pm

ตัว Load Balancer นี่ใช้ WAN 2 Links ที่ความเร็วต่างกันได้มั้ยครับ หรือจำเป็นต้องความเร็วเท่ากันด้วย ?
taze65
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 10 ก.ค. 2009 5:53 pm

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย sys2u เมื่อ ศุกร์ 10 ก.ค. 2009 9:36 pm

taze65 เขียน:ตัว Load Balancer นี่ใช้ WAN 2 Links ที่ความเร็วต่างกันได้มั้ยครับ หรือจำเป็นต้องความเร็วเท่ากันด้วย ? • ความเร็วแตกต่างกันได้ ไม่มีปัญหาครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย psx เมื่อ ศุกร์ 31 ก.ค. 2009 2:20 am

ขอสอบถามครับ
1.> ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่า ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Network ครับ มีข้อสงสัยคือ ตามหัวข้อบอกว่า "เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042" นี้หมายถึงการเพิ่ม Bandwidth หรือเปล่าครับ
สมมติว่า ผมมี เน็ต 2 เส้น
เส้นที่ 1 (WAN 1) TOT 4 MB (transferate) = 4xx KB/sec
เส้นที่ 2 (WAN 2) TT&T 4 MB (transferate) = 4xx KB/sec

ข้อสงสัย คือ ถ้าผมทำตามวิธีที่คุณ sysu post ไว้ transferate ของผมจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.> ผมได้ลองทำตาม viewtopic.php?f=5&t=25 แล้วทำการทดลอง download ไฟล์มา 1 ไฟล์ สมมติว่า download มาได้ 40% (ขณะ download ตัว RV042 กำลัง Connect ผ่าน TT&T หรือ WAN2 ) จากนั้นผมได้ทำการ Disconnect WAN 2
ผลที่ได้คือ ไฟล์ที่ทำการ download ค้างอยู่ที่ 40% ครับ (เหมือนกับ Session สำหรับ download ไฟล์ๆนี้มันโดนตัดขาด) และผมก็ลองเปิด IE รู้สึกว่าจะต้องรอประมาณ 7-8 วินาที หน้า Web จึงจะขึ้น (พร้อมกันนี้ผม check ดูว่า ตอนนี้ WAN ไหนทำงาน ผลก็คือ WAN TOT)
ข้อสงสัยอีกข้อครับ
จะทำการ Set อย่างไร ให้ ไฟล์ไม่โดนตัดขาดในกรณีที่ WAN ใดๆมีปัญหา และให้อีก WAN ที่ปกติ Active เร็วขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.> รบกวนอีกข้อครับ ถ้าผมต้องการจะเข้าหน้า Web Config ที่ตัว Modem จะทำอย่างไรครับ
เมื่อก่อน ก่อนที่จะเพิ่ม RV042 ก็สามารถ Login เข้าหน้า Browser ได้ปกติ แต่ตอนนี้ เพิ่ม RV042 แล้ว เข้าไป Remote ตัว Modem ไม่ได้ อยากรบกวนคุณ Sys2u ด้วยครับ

ขอบคุณครับ :)
psx
psx
 
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 31 ก.ค. 2009 1:47 am

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย sys2u เมื่อ ศุกร์ 31 ก.ค. 2009 9:15 am

psx เขียน:ขอสอบถามครับ
1.> ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่า ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Network ครับ มีข้อสงสัยคือ ตามหัวข้อบอกว่า "เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042" นี้หมายถึงการเพิ่ม Bandwidth หรือเปล่าครับ
สมมติว่า ผมมี เน็ต 2 เส้น
เส้นที่ 1 (WAN 1) TOT 4 MB (transferate) = 4xx KB/sec
เส้นที่ 2 (WAN 2) TT&T 4 MB (transferate) = 4xx KB/sec

ข้อสงสัย คือ ถ้าผมทำตามวิธีที่คุณ sysu post ไว้ transferate ของผมจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ต้องเริ่มจากการอธิบายเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตครับ ในการใช้งาน Internet เครื่อง PC/Notebook ของเราจะสร้าง "การเชื่อมต่อ หรือ Session" ขึ้นมาระหว่างตัวเองกับเครื่องแม่ข่ายภายนอก

  กรณีเปิดเว็บ เล่น Internet ทั่วไป

 • ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราเปิด Internet Exploere แล้วพิมพ์ 'www.sys2u.com' การทำงานก็คือ เครื่อง PC จะสร้าง Session ขึ้นมา 1 Session เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Web Server ที่ติดตั้ง 'www.sys2u.com' อยู่ โดย Linksys RV042 จะเลือกเส้นทางจากความหนาแน่นและัความเหมาะสมในขณะนั้น (ถ้าไม่ได้บังคับ Protocol Binding ไว้) เพื่อส่งออก Internet ไปยัง Link ใด Link หนึ่ง (ไปแค่ 1 Link ในขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น)

  ดังนั้นความเร็วที่ได้ในกรณีเปิด Internet Explorer แล้วเล่น Web จะได้ความเร็วที่ "Link ใด Link หนึ่งที่ Linksys RV042 เลือกให้ใช้ออกไป" ครับ ในกรณีนี้ก็คือจะได้ความเร็ว 4 Mbps


  กรณีดาวน์โหลดข้อมูล

 • ในการณีของการ Download ข้อมูล จะแตกต่างจากกรณีเล่น Internet ปกติ โดยเครื่อง PC/Notebook จะสร้าง Session ขึ้นมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น ในกรณีของ BitTorrent จะสร้าง Session ขึ้นมาได้ปกติประมาณ 750 session เป็นต้น

 • ดังนั้นในกรณีนี้ Linksys RV042 ก็จะทำงานเหมือนปกติ ก็คือจะเลือกเส้นทางจากความหนาแน่นและัความเหมาะสมในขณะนั้น (ถ้าไม่ได้บังคับ Protocol Binding ไว้) เพื่อส่งออกไปยัง Internet แต่ด้วยความที่มีการสร้าง Session เป็นจำนวนมากจึงทำให้ "เสมือนหนึ่งใช้เต็มทั้ง 2 Links" ดังนั้นในกรณีของการ Download ข้อมูล จะทำให้สามารถใข้งานได้ความเร็วของ 2 ลิงค์รวมกันครับ :D


2.> ผมได้ลองทำตาม http://sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=5&t=25 แล้วทำการทดลอง download ไฟล์มา 1 ไฟล์ สมมติว่า download มาได้ 40% (ขณะ download ตัว RV042 กำลัง Connect ผ่าน TT&T หรือ WAN2 ) จากนั้นผมได้ทำการ Disconnect WAN 2
ผลที่ได้คือ ไฟล์ที่ทำการ download ค้างอยู่ที่ 40% ครับ (เหมือนกับ Session สำหรับ download ไฟล์ๆนี้มันโดนตัดขาด) และผมก็ลองเปิด IE รู้สึกว่าจะต้องรอประมาณ 7-8 วินาที หน้า Web จึงจะขึ้น (พร้อมกันนี้ผม check ดูว่า ตอนนี้ WAN ไหนทำงาน ผลก็คือ WAN TOT)
ข้อสงสัยอีกข้อครับ
จะทำการ Set อย่างไร ให้ ไฟล์ไม่โดนตัดขาดในกรณีที่ WAN ใดๆมีปัญหา และให้อีก WAN ที่ปกติ Active เร็วขึ้น

 • การทำงานเบื้องต้นจะเป็นไปตามด้านบนครับ ดังนั้นในการ Download ไฟล์จะใช้งาน 2 Links พร้อมๆ ครับ (ถ้าไม่ได้บังคับ Protocol Binding ไว้) ไม่ได้ใช้งานแค่ TT&T เท่านั้น ในกรณีที่ WAN2 ได้ถูกตัดออกไป Linksys RV042 จะทำการ 'Remove Connection' ที่มีอยู่ใน WAN2 ให้กลับไปใช้งานที่ WAN1 โดยอัตโนมัติ เพียงแต่ว่าอาจจะรอสักครู่ครับ โดยเป็นระยะเวลาที่ Linksys RV042 ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Link ที่มีปัญหานั้่น down จริงๆ ครับ

 • ปกติแล้วไฟล์ที่ Download อยู่ไม่น่าจะค้างนะครับ ยิ่งถ้าใช้ IDM หรือ DAP ก็น่าจะไปต่อได้นะครับ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.> รบกวนอีกข้อครับ ถ้าผมต้องการจะเข้าหน้า Web Config ที่ตัว Modem จะทำอย่างไรครับ
เมื่อก่อน ก่อนที่จะเพิ่ม RV042 ก็สามารถ Login เข้าหน้า Browser ได้ปกติ แต่ตอนนี้ เพิ่ม RV042 แล้ว เข้าไป Remote ตัว Modem ไม่ได้ อยากรบกวนคุณ Sys2u ด้วยครับ
ขอบคุณครับ :)
psx

 • ครับ พอเรากำหนดให้ทำงานเป็น Bridge Mode แล้วมันก็จะตัดไปเลยครับ โดย Linksys RV042 จะไม่ได้มองว่าอุปกรณ์ข้างหน้าที่เชื่อมต่ออยู่เป็น Router ครับ ดังนั้นถ้าจะเข้าหน้า Admin ก็จะต้องเอาสายแลนไปเสียบโดยตรงครับ :D

  * ปกติถ้าเป็น Linksys WRT54GL + DD-WRT หรือ Tomato เราจะฝัง Script เข้าไปได้เพื่อทำ Transparent ครับ แต่ถ้าเป็นตัว Linksys RV042 ตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่ครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 ลิงค์รวมกัน ด้วย Linksys RV042

โพสต์โดย psx เมื่อ ศุกร์ 31 ก.ค. 2009 2:44 pm

:) ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยไขข้อข้องใจ
ผมมีอีกคำถามครับ (ไม่เป็นจริงๆ) รบกวนคุณ Sys2u ด้วยครับ

การทำ Port Forwarding คืออะไรครับ แล้วเราจะได้ประโยชน์จากมันยังไง เคยลองหาข้อมูลใน web แล้วยังไม่เข้าใจครับ อยากขอความกรุณาให้คุณ sys2u ช่วยอธิบายเป็น step-by-step หรือยกตัวอย่างการทำ port forwarding ได้หรือเปล่าครับ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า software ตัวไหนใช้กับ port หมายเลขอะไร

ขอบคุณครับ
psx
psx
 
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 31 ก.ค. 2009 1:47 am

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ติดตั้ง VPN & Load Balanced Router Linksys RV042, AG241, WRV200

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน