1.7 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด WISP Repeater

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ AirLive ทุกรุ่น
ให้รองรับการทำงานที่หลาก หลายความต้องการ

1.7 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด WISP Repeater

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ พฤหัสฯ. 19 ส.ค. 2010 10:07 am

รูปภาพ 1.7 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด WISP Repeater
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายที่ปล่อยอยู่แบบ WISP (Wireless Internet service provider) และต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย + เครือข่ายสาย บนอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ต้องตั้งค่าอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย ความเร็วสูง 54 Mbps (802.11g), เสาอากาศ 2 dBi กำลังส่งสูง 400 mW รองรับ 8 โหมดการทำงาน ลดจุดอับการรับ-ส่งสัญญาณ เหมาะสำหรับหอพัก และอาคารสำนักงานที่ต้องการระดับความแรงของสัญญาณสูง (สามารถเปลี่ยนเสาอากาศได้)
ในที่นี้จะมาแนะนำการตั้งค่าโหมด WISP Repeater เป็นโหมดที่ใช้งานให้ไร้สายบนอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ซึ่งเป็น Interface ของ WAN ไปเชื่อมต่อไร้สายที่กระจายสัญญาณทำหน้าที่แบบประเภท WISP (Wireless Internet service provider)Static IP, DHCP Client , PPPOE , PPTP , L2TP หรือ ความหมายง่ายๆก็คือเป็นโหมด Repeater ซึ่ง ไร้สายจะได้รับ IP ที่จ่ายมาจากต้นทางเป็น WAN และ สามารถสร้าง Virtual ไร้สายออกมาจาก AirLive WL-5460APv2 ได้อีกชื่อกหนึ่งด้วยโดย Port LAN ก็ยังต่อใช้งานได้เหมือนโหมด WISP เหมือนเดิม  รูปภาพขั้นตอนตั้งค่า AirLive WL-5460APv2 (ตั้งค่าโหมด WISP Repeater , ตั้งค่าเครือข่าย NAT Local)

 1. ตั้งค่าของ Local หรือ FIX IP เครื่องเพื่อเข้าไปตั้งค่า ให้อยู่ในวงเดียวกับ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 2. ทดสอบใช้ command เรียกไปหา AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 3. เปิด web browser โดย Default IP address บน AirLive WL-5460APv2 คือ
  192.168.100.252

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าการใช้งานโหมดบน AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู
  MODE
  เลือกโหมด
  WISP Repeater (ทำการบันทึกก่อน)

  รูปภาพ

 5. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพ

 6. ตั้งค่า Network ฝั่ง Local ของ AirLive WL-5460APv2 ที่เมนู TCP/IP
  IP Address : เป็น IP AirLive WL-5460APv2 ซึ่งก็ึคือ Gateway ของ Local เมื่อผู้ใช้งานต่อเข้ามาที่ port lan และ ไร้สาย เข้ามา
  Subnet : subnet ของ AirLive WL-5460APv2
  DHCP : SERVER
  DHCP Client Rang : เริ่มสตาร์ทการจ่าย ip ตั้งแต่ - สิ้นสุดการจ่าย ip

  รูปภาพ

 7. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพขั้นตอนตั้งค่า AirLive WL-5460APv2 (เซ็ตค่าโหมด WISP Repeater, เครือข่าย WAN และเครือข่ายไร้สาย)

 1. หลังจากรอการบูทเราต้องเปลี่ยน FIX IP เครื่องตามไปยัง Subnet ที่เปลี่ยนไปของ AirLive WL-5460APv2
  หากเป็น subnet เดิมก็ไม่ต้อง FIX IP ใหม่หรือตั้งรับ Optain ip ที่เครื่องให้รับ ip จาก AirLive WL-5460APv2 อัตโนมัติ
  เข้า Web Browser พิมพ์ IP Gateway ของ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 2. เข้าเมนู
  MODE
  เลือกโหมด
  WISP REPEATER
  กด SETUP เพื่อไปตั้งค่าไร้สาย

  รูปภาพ

 3. กด SITE SURVEY ค้นหาไร้สาย WISP ทีต้องการเชื่อมต่อ หรือไร้สายทั่วไปเพื่อ NAT มา

  รูปภาพ

 4. เลือกไร้สายที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลยในที่นี้ จะใช้ของ truewifi ซึ่งกระจายไร้สายอิสระ แต่มีการ authen ระบบ login

  รูปภาพ

 5. ระบบจะแจ้ง การเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว แต่หากไร้สายมี Security ระบบจะไปหน้าตั้งค่าความปลอดภัย

  รูปภาพ

 6. จะเห็นว่า ชื่อ SSID จะขึ้นมา ตรงกับชื่อไร้สายที่เราเลือก
  กด WAN PORT เข้าไปตั้งค่า Setup

  รูปภาพ

 7. เพื่อตั้งค่าการใช้งานของ WAN
  WAN PORT Configuration
  WAN Access Type รูปแบบการเชื่อมต่อ
  Static IP : Fix ip ของ WAN บนไร้สายที่เชื่อมต่อไปให้อยู่ฝั่งเดียวกับ ไร้สายต้นทาง
  DHCP Client : รับ ip ของไร้สายต้นทางเข้ามาที่ WAN อัตโนมัติ
  PPPOE : ตัวไร้สายต้นทางเป็น Base Statoin กระจายออกมา โดยตัว AirLive WL-5460APv2 ทำหน้าที่เป็น CPE Login เข้าไปแบบ PPPOE
  PPTP : ตัวไร้สายต้นทางเป็น Base Statoin กระจายออกมา โดยตัว AirLive WL-5460APv2 ทำหน้าที่เป็น CPE Login เข้าไปแบบ PPTP
  L2TP : ตัวไร้สายต้นทางเป็น Base Statoin กระจายออกมา โดยตัว AirLive WL-5460APv2 ทำหน้าที่เป็น CPE Login เข้าไปแบบ PPTP

  รูปภาพ

 8. สามารถตั้งชื่อไร้สายที่จะทำ Universal Repeater ออกมาบน AirLive WL-5460APv2
  SSID of Extended Interface

  รูปภาพ

 9. Enable Encryption On : ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบความปลอดภัยบนไร้สายได้ดังนี้
  WAN & WLAN กรณีที่ไร้สาย WAN มีความปลอดภัย และ ต้องการให้ WLAN มีความปลอดภัยด้วย เช่้นกัน
  WLAN Side Only กรณีที่ไร้สาย WAN แบบไม่มีความปลอดภัย และ ต้องการให้ WLAN มีความปลอดภัย
  WAN Side Only กรณีที่ไร้สาย WAN แบบมีความปลอดภัย และ ต้องการให้ WLAN ไม่มีความปลอดภัย

  รูปภาพ

 10. รูปแบบความปลอดภัยจะเหมือนกันทั้ง WLAN & WAN อยู่ที่รูปแบบ Enable Encryption On

  รูปภาพตรวจสอบการเชื่อมต่อ AirLive WL-5460APv2


กรณีที่เชื่อมต่อกับไร้สายได้สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู Status
Wireless ไร้สาย
Mode : WISP (เครือข่ายบน WAN ของ AirLive WL-5460APv2)
State : Connected เชื่อมต่อ
*กรณีรอสถานะการเชื่อมต่อนานเกินไปให้ลอง Site Survey ใหม่้และเชื่อมต่อไร้สาย WISP ให้อีกครับหนึ่ง*

Wireless Repeater Interface Configuration : ไร้สายของ AirLive WL-5460APv2 ที่สร้าง Virtual ออกมาอีกชื่อหนึ่ง

รูปภาพ


ทดสอบการทำงาน AirLive WL-5460APv2 ที่ทำ Repeater ออกมาโดยใช้ตัวรับทดสอบ

 1. ค้นหา้สัญญาณไร้สาย
  เชือมต่อไร้สายที่สร้าง Virtual ออกมา

  รูปภาพ

 2. ใส่ Wireless Security ที่ได้ตั้งไว้ที่ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 3. ตรวจสอบ ความแรง ความเร็ว ของตัวรับกับ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 4. ตรวจสอบ IP Address ว่าได้รับมาจาก AirLive WL-5460APv2 ถูกต้องหรือไม่


  รูปภาพ

 5. ทดสอบออก Internet ว่าได้หรือ

  รูปภาพ

  รูปภาพ
ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)

จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ AirLive

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน