1.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด Bridge Mode

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ AirLive ทุกรุ่น
ให้รองรับการทำงานที่หลาก หลายความต้องการ

1.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด Bridge Mode

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ ศุกร์ 13 ส.ค. 2010 10:51 am

รูปภาพ 1.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 โหมด Bridge Mode
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1. ถ้าต้องการตั้งค่าการเชืื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 นำมาทำ Bridge กันโดยไม่ต้องการให้ไร้สายอื่นหรือตัวรับอื่นเข้ามาใช้งาน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ
อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย ความเร็วสูง 54 Mbps (802.11g), เสาอากาศ 2 dBi กำลังส่งสูง 400 mW รองรับ 8 โหมดการทำงาน ลดจุดอับการรับ-ส่งสัญญาณ เหมาะสำหรับหอพัก และอาคารสำนักงานที่ต้องการระดับความแรงของสัญญาณสูง (สามารถเปลี่ยนเสาอากาศได้)
ในที่นี้จะมาแนะนำการตั้งค่าโหมด Bridge เป็นโหมดที่ใช้หลักการทำงานโดยอาศัยโหมด Bridge บนอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ทั้ง 2 ตัวเชื่อมต่อโดยนำ ค่า MAC ADDRESS ของทั้ง 2 ตัวมาไข้วกันซึ่งผลที่ได้จะทำให้ไร้สายของทั้งตัวทำ Bridge กันเองเท่านั้น โดยเป็นการเชื่อมต่อทั้ง 2 ฝั่งออกมาที่ port lan ทั้ง 2 port บนอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ข้อดีสำหรับโหมดนี้คงเป็นเรื่องของไม่ต้องการให้บนเครือข่ายไร้สายถูกเปิดเผยหรือมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้งานได้ และสัญญาณค่อนข้างดีกว่าเพราะอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวจะ Bridge เข้าหากันอย่างเดียวทำให้เรื่องของการใช้งานดีขึ้น  รูปภาพ
ขั้นตอนการติดตั้ง AirLive WL-5460APv2 NODE1,NODE2 (ตั้งค่า IP Address , จด MAC ADDRESS ของแต่่ละ NODE)


AirLive WL-5460APv2 NODE1

 1. ตั้งค่าของ Local หรือ FIX IP เครื่องเพื่อเข้าไปตั้งค่า ให้อยู่ในวงเดียวกับ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 2. ทดสอบใช้ command เรียกไปหา AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 3. เปิด web browser โดย Default IP address บน AirLive WL-5460APv2 คือ
  192.168.100.252

  รูปภาพ

 4. ไปที่เมนู
  Status -> Systems
  จดค่า Wireless MAC Address ของ AirLive WL-5460APv2 NODE1 เอาไว้

  รูปภาพ

 5. ตั้งค่า Network ให้ตรงกับ gateway ฝั่ง NODE1 ต้นทางที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Router ของผู้ใช้งาน
  Apply Change

  รูปภาพ

 6. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพAirLive WL-5460APv2 NODE2

 1. ตั้งค่าของ Local หรือ FIX IP เครื่องเพื่อเข้าไปตั้งค่า ให้อยู่ในวงเดียวกับ AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 2. ทดสอบใช้ command เรียกไปหา AirLive WL-5460APv2

  รูปภาพ

 3. เปิด web browser โดย Default IP address บน AirLive WL-5460APv2 คือ
  192.168.100.252

  รูปภาพ

 4. ไปที่เมนู
  Status -> Systems
  จดค่า Wireless MAC Address ของ AirLive WL-5460APv2 NODE2 เอาไว้

  รูปภาพ

 5. ตั้งค่า Network ให้ตรงกับ gateway โดย NODE 2 จะไปทำ Bridge กับ NODE1 ที่ถูกชี้ Gateway อยู่แล้ว ของผู้ใช้งาน
  Apply Change

  รูปภาพ

 6. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพขั้นตอนการตั้งค่้า AirLive WL-5460APv2 NODE1,NODE2 (ตั้งค่า Bridge ของแต่่ละ NODE)AirLive WL-5460APv2 NODE1

 1. ตั้งค่าของ Local หรือ FIX IP เครื่องเพื่อเข้าไปใน AirLive WL-5460APv2 NODE1 ที่ถูกเปลี่ยน IP เดิมไป

  รูปภาพ

 2. เปิด web browser พิมพ์ IP address ของ AirLive WL-5460APv2 NODE1
  192.168.10.200

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าการใช้งานโหมดบน AirLive WL-5460APv2 NODE1 ไปที่เมนู
  MODE
  เลือกโหมด
  Bridge (ทำการบันทึกก่อน)
  กด SETUP เพื่อไปตั้งค่าไร้สาย

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าโหมด Bridge ดังนี้
  Alias Name : ชื่อเรียกของอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 NODE1
  ๐Disable Wireless LAN Interface : ปิดการปล่อยสัญญาณไร้สาย

  Band : มาตรฐานไร้สายที่ต้องการใช้งาน 802.11 B,G หรือ ฺ B+G ต้องตรงกันกับ NODE2
  Channel Number : ความถี่ที่ใช้งานต้องตรงกันกับ NODE2
  WDS Security : ความปลอดภัยต้องตรงกันกับ NODE2

  AP MAC ADDRESS : นำค่า MAC ADDRESS ของ NODE2 มาใส่
  Comment : ชื่อเรียก
  กด ADD MAC ADDRESS
  กด APPLY

  รูปภาพ

 5. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพ

 6. หลังจาก Boot เรียบร้อยกลับเข้ามาที่เมนู Setup โหมด Bridge จะเห็นค่า MAC ของ NODE2 เข้ามาแล้ว

  รูปภาพAirLive WL-5460APv2 NODE2

 1. ตั้งค่าของ Local หรือ FIX IP เครื่องเพื่อเข้าไปใน AirLive WL-5460APv2 NODE2 ที่ถูกเปลี่ยน IP เดิมไป

  รูปภาพ

 2. เปิด web browser พิมพ์ IP address ของ AirLive WL-5460APv2 NODE1
  192.168.10.201

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าการใช้งานโหมดบน AirLive WL-5460APv2 NODE2 ไปที่เมนู
  MODE
  เลือกโหมด
  Bridge (ทำการบันทึกก่อน)
  กด SETUP เพื่อไปตั้งค่าไร้สาย

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าโหมด Bridge ดังนี้
  Alias Name : ชื่อเรียกของอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 NODE2
  ๐Disable Wireless LAN Interface : ปิดการปล่อยสัญญาณไร้สาย

  Band : มาตรฐานไร้สายที่ต้องการใช้งาน 802.11 B,G หรือ ฺ B+G ต้องตรงกันกับ NODE1
  Channel Number : ความถี่ที่ใช้งานต้องตรงกันกับ NODE1
  WDS Security : ความปลอดภัยต้องตรงกันกับ NODE1

  AP MAC ADDRESS : นำค่า MAC ADDRESS ของ NODE1 มาใส่
  Comment : ชื่อเรียก
  กด ADD MAC ADDRESS
  กด APPLY

  รูปภาพ

 5. ระบบจะให้ reboot ทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกค่าอุปกรณ์ AirLive WL-5460APv2 ไปที่เมนู Reboot

  รูปภาพ

 6. หลังจาก Boot เรียบร้อยกลับเข้ามาที่เมนู Setup โหมด Bridge จะเห็นค่า MAC ของ NODE1 เข้ามาแล้ว

  รูปภาพขั้นตอนตรวจสอบการเชื่อมต่อ AirLive WL-5460APv2 NODE1 - NODE2


ตรวจสอบการเชื่อมต่อโหมด Bridge ของทั้ง 2 ตัว สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู
Mode -> Bridge Setup
Show Statistics จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อของ NODE ที่เพิ่มเข้า

รูปภาพ


แสดงสถานะที่ NODE1 ว่ามี MAC Address เข้ามาเชื่อมต่อนั่นก็คือ NODE2 โดยจะบอกความเร็วและความเข้มของสัญญาณว่าได้เท่าไร

รูปภาพ


แสดงสถานะที่ NODE2 ว่ามี MAC Address เข้ามาเชื่อมต่อนั่นก็คือ NODE1 โดยจะบอกความเร็วและความเข้มของสัญญาณว่าได้เท่าไร

รูปภาพ


ทดสอบโดยใช้คำสั่ง Command ping ไปหา IP ADDRESS ในระบบว่าเจอหรือไม่

รูปภาพ

ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)

จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ AirLive

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน