ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Linksys By Cisco WAG120N

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys Wireless ทุกรุ่น EXXXX, WRTXXX, WAGXXX
Original Firmware และ 3rd Party Firmware DD-WRT

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Linksys By Cisco WAG120N

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ พฤหัสฯ. 12 พ.ย. 2009 10:15 pm

รูปภาพ ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Linksys By Cisco WAG120N
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1. ถ้าต้องการเชื่อมต่อ Internet โดยใช้อุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG120N ต้องตั้งค่าอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ

อุปกรณ์ All in One Linksys by Cisco WAG120N Broadband Gateway ตัวล่าสุดที่มาแทน Linksys by Cisco WAG54G2 ซึ่งตัวใหม่นี้รองรับ 1 RJ11(ADSL) , 4 LAN (RJ45) , Wirelss ที่เป็น B , G , N(1T1R-150bps) ซึ่งถือว่าราคาพอๆกับตัวเดิมแต่มีไร้สายที่คลอบคลุมถึง N


  รูปภาพ


  รูปภาพ
รูปด้านหน้าอุปกรณ์


  รูปภาพ
รูป Port การเชื่อมต่อ


  รูปภาพ
ตาราง VPI/VCI ของผู้ให้บริการ Hi-Speed Internet แต่ละเจ้าขั้นตอนการติดตั้ง Linksys by Cisco WAG120N


 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ดังรูป Default ของ Linksys by Cisco WAG120N (IP Address : 192.168.1.1/24)
  เข้าเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน Web

  รูปภาพ

 2. ใส่ Login
  U:admin
  P:admin

  รูปภาพ

 3. เข้าเมนูการตั้งค่าของการเชื่อมต่อ Internet
  Setup -> Basic Setup
  Network Setup (WAN)
  Internet Connection Type
  Encapsulation : RFC 2516 PPPOE
  VC Settings
  Multiplexing : LLC
  QoS Type : UBR
  PCR : -
  SCR : -
  Autodetect : Disable
  Virtual Circuit :
  .... VPI (Range 0-255) -> ตรวจสอบตามรางของผู้ให้บริการ
  .... VCI (Range 0-65535) -> ตรวจสอบตามรางของผู้ให้บริการ
  DSL Modulation : G.dmt

  PPPoE Settings
  User Name : xxxxx@xxxxxx -> ชื่อ login ของผู้ให้บริการ
  Password : xxxxxx -> รหัส Login ของผู้ให้บริการ
  Service Name( optional) : ชื่อของผู้ให้บริการ
  Enable : Keep Alive - Redial Period

  Optional Settings (required by some ISPs)
  Host Name : ชื่ออุปกรณ์
  Domain Name : ชื่อโดแมน
  MTU : Auto , Manual 1492

  รูปภาพ


  Network Setup (LAN)
  Modem Router IP
  Local IP Address : IP Gateway ของ Linksys by Cisco WAG120N
  Subnet Mask : Subnet Gateway ของ Linksys by Cisco WAG120N

  Network Address Server Settings (DHCP)
  DHCP Server : Enable (ให้ WAG120N แจก IP Auto) , Disable (ปิดการแจก IP) , DHCP Relay(ระบุ DHCP IP Address อื่น)
  DHCP Relay Server IP : เมื่อเปิดใช้งาน DHCP Relay
  Starting IP Address : เมือเปิดใช้งาน DHCP ให้เริ่มแจก IP Address เริ่มต้น
  Maximum Number of DHCP Users : จำนวนของการแจก IP Address ทั้งหมด
  Client Lease Time : 0 = ต่อวัน
  Static DNS 1 : Fix IP DNS1
  Static DNS 2 : Fix IP DNS2
  Static DNS 3 : FIX IP DNS3
  WINS : Fix IP WIN

  Time Settings
  Time Zone : (GMT+07.00)Bangkok,...)
  Automatic Adjust

  Language : ภาษา

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่า DDNS ของอุปกรณ์
  Setup -> DDNS
  DDNS Service : เลือก DNS ที่สมัครไว้
  User name : login ของ DNS
  Password : รหัส login ของ DNS
  Host Name : ชื่อ Host ที่สร้างไว้
  Status : สถานะการเชื่อมต่อ DNS

  รูปภาพ

 5. ตั้งค่า ไร้สาย
  Wireless -> Basic Wirelss Setting

  Wi-Fi Protected Setup สามารถเชื่อมต่อได้กับตัวรับที่เป็น Linksys by Cisco ด้วยกันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อและรหัสโดยอัตโนมัต

  รูปภาพ

 6. สามารถตั้งแบบ Manual ของไร้สายก็ได้
  Network Mode : Mixed , Wireless B/G only , Wireless-B Only , Wireless-G Only , Wireless-N Only
  Network Name (SSID) : ชื่อของไร้สาย
  Radio Band : Auto
  Wide Channel(40Mhz) : AUTO , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
  Standard Channel : 11
  SSID Broadcast : Enable

  รูปภาพ

 7. ตั้งค่าความปลอดภัยของไร้สาย
  Wireless -> Wireless Security
  2.4 GHz Wireless Security
  WEP , WPA personal , WPA2 Personal , WPA Enterprise , WPA2 Enterprise

  รูปภาพ

 8. สามารถเพิ่มความปลอดภัย MAC Filter
  Wirelss -> Wirelss MAC Filter
  สามารถใส่ MAC Filter สูงสุด 50 MAC

  รูปภาพ

 9. ตั้งค่า Port Forward แบบ NAT one NAT
  Application & Gaming -> Single Port Forwarding
  สูงสุด 25 IP แบบ Single Port

  รูปภาพ

 10. ตั้งค่า Port Forward แบบ Rang Port
  Application & Gaming -> Port Rang Forwarding
  สูงสุด 10 IP แบบ Port Rang

  รูปภาพ

 11. ตั้งค่า Port Trigger แบบ Rang Port
  Application & Gaming -> Port Range Triggering
  สูงสุด 20 IP แบบ Port Triggering

  รูปภาพ

 12. ตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบ
  Administration -> Management
  Grant Access
  Local Access
  User List : 1 -> ลำดับผู้ใช้งาน
  Modem Router User Name : ชื่อผู้ใช้ Login
  Modem Router Password : รหัสผ่านผู้ใช้ Login

  Remote Access สามารถ Remote จากภายนอกเข้ามาได้โดยกำหนด IP WAN หรือ DDNS เข้าผ่าน WEB
  Remote Management : Enable
  Management Port : Port สำหรับ Access เข้า

  รูปภาพ

 13. ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG120N ในการเชื่อมต่อ INTERNET
  Status -> Modem Router
  Modem Router Information
  Firmware Version : รุ่นของเฟริมแวร์ ที่ใช้งานล่าสุด
  MAC Address : ของ CHIP อุปกรณ์
  Current Time : เวลาบนอุปกรณ์

  Internet Connection
  Login Type : รูปแบบการเชื่อมต่อ Internet
  Interface : การเชื่อมต่อ
  IP Address : IP WAN ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  Subnet Mask : Subnet ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  Default Gateway : Gateway ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  DNS1 : Primary DNS1 ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  DNS2 : Second DNS2 ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

  รูปภาพ

 14. ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG120N ในระบบ Local Network
  Status -> Local Network
  Local Network
  MAC Address : MAC ของ LAN บน Router ตัวนี้
  IP Address : IP Gateway ของ WAG120N
  Subnet Mask : Subnet ของ WAG120N

  DHCP Server : การใช้งานในส่วน แจก IP Address ใน Local Network
  Starting IP Address : หากใช DHCP SERVER จะแสดง IP ADDRESS ที่เริ่มต้นการแจก IP AUTOMATIC
  End IP Address : แสดง IP ADDRESS สิ้นสุดการแจก IP Address

  รูปภาพ


  DHCP Client Table
  ดูสถานะของเครื่อง Clent ที่ร้องของ IP ADDRES บน Local Network เขื่อมต่ออยู่บน Linksys by Cisco WAG120N

  รูปภาพ


  ARP/RARP Table
  ดูสถานะที่มีผู้ใช้งาน กับอุปกรณ์ WAG120N อยู่

  รูปภาพ

 15. ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG120N ในระบบเครือข่ายไร้สาย
  Status -> Wireless Network
  WirelessNetwork
  MAC Address : ค่า Wirelss MAC ของ WAG120N
  Mode : รูปแบบการปล่อยสัญญาณ
  Network Name (SSID) : ชื่อของไร้สาย
  Radio Band : รูปแบบความถี่ 20Mhz , 40Mhz
  Wide Channel : ช่องสัญญาณ 40Mhz
  Standard Channel : ช่องสัญญาณ 20Mhz
  Security : รูปแบบความปลอดภัยที่ใช้
  SSID Broadcast : การกระจายสัญญาณ

  รูปภาพ

 16. ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Linksys by Cisco WAG120N ในระดับสัญญา๊ณกับการเชื่อมต่อ DSL
  Status -> DSL Connection
  DSL Connection
  Status : การเชื่อมต่อกับ ADSL ~ ที่เชื่อมต่ออยู่ (UP-Conect , Down-no signal)
  Downstrean Rate : ความเร็วในการรับข้อมูล
  Upstream Rate : ความเร็วในการส่งข้อมูล

  PVC Connection ท่อของการส่งข้อมูลระหว่าง WAG120N กับ D-Slam
  Encapsulation : รูปแบบการเชื่อมต่อ
  Multiplexing : LLC การ / Multiplex
  Qos : UBR รูปแบบ packet
  .
  .
  Autodetect : ให้ระบบเชื่อมต่อค่า VPI , VCI กับผู้ให้บริการแบบอัตโนมัติ
  VPI : เจาะจงค่าให้ตรงกับผู้ให้บริการ
  VCI : เจาะจงค่าให้ตรงกับผู้ให้บริการ
  Enable : ท่อการเชื่อมต่อ
  PVC Status : เชื่อมต่อกับ D-Slam

  รูปภาพ

จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys Wireless ทุกรุ่น EXXXX, WRTXXX, WAGXXX

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน