12.2 สร้างระบบ Hotspot สามารถออกตั๋วได้บน UBiQUiTi UAP

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

12.2 สร้างระบบ Hotspot สามารถออกตั๋วได้บน UBiQUiTi UAP

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ อังคาร 09 ส.ค. 2011 3:16 pm

รูปภาพ ต่อจากบทความการติดตั้ง UniFi Software Controller v2.0
รูปภาพ 12.2 สร้างระบบ Hotspot Billing สามารถออกตั๋วได้บน UBiQUiTi UAP
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1.ถ้าต้องการเลือกอุปกรณ์ประเภทไร้สายภายในที่รองรับการใช้งานหลายๆเครื่องและมี software รองรัับบริการจัดการของ AP ได้ควรเลือกใช่อุปกรณ์ตัวไหนดีที่สุด?

คำตอบUBiQUiTi UAP หรือ แบบ UBiQUiTi UAP-LR Hi power
เป็นอุปกรณ์ใช้งานภายในซึ่งใช้งานผ่าน Software UniFi Controller ควบคุมตัว UAP แต่ละตัวแล้ว monitor การทำงานในระบบ โดย Software ล่าสุดที่ออกมาเป็น V2.0 ซึ่งรองรับการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เช่น รองรับการทำ VLAN , รองรับการควบคุมความเร็วของไร้สาย แต่ละ SSID , รองรับ โหมด WDS หรือ Uplink ,. รองรับการทำ Hotspot Server ได้สูงสุด 4 รูปแบบ
1. No Authentication - เป็นรูปแบบที่ต้องการให้ บุคคลทั่วไปเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยโดยไม่มีรหัสในการเข้าใช้ (สามารถตั้งเวลาใช้งานได้)

2. Simple Password - เป็นรูปแบบที่ต้องที่ให้มีรหัสเข้าใช้โดยรหัสจะเหมือนกันทั้งหมด (สามารถตั้งเวลาใช้งานได้)

3. Hotspot - สามารถตั้งการใช้งานได้ 2 แบบ คือ
3.1 One-Time - เป็นรูปแบบที่ต้องการให้ Account ที่ออกมา รองรับกับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น โดยเวลาจะเริมนับตั้งแต่ผู้ใช้ login Account มาในระบบ เวลาจะนับถอยหลัง (ไม่สะสมเวลาเมื่อไม่ได้ login แล้ว)
3.2 Multi User - เป็นรูปแบบ ที่ต้องการให้ผู้ใช้งาน หลายๆ คนสามารถเข้า login Account เดียวได้ (ไม่สะสมเวลาเมื่อไม่ได้ login แล้ว)

4. External Potal Server - เป็นตัวให้ UniFi Control ไปชี้หา Hotspot Server ที่มีในระบบ
ขั้นตอนการตั้งค่า UbiQuiTi UAP ตั้งความเร็วบนไร้สาย โดยสร้างกลุ่้มความเร็วที่ต้องการ


 1. ข้อดีของการความคุมความเร็วของไร้สาย บน SSID ก็เพื่อแยกการใช้งานเป็นส่วนๆ ออกไป อาจจะเป็นผู้ใช้งานบนไร้สายที่เข้ามา เช่น admin , user , Hotspot ที่เราต้องการได้ บน UniFi Controller

 2. เมื่อผู้ใช้ทำการ Pending UAP แต่ละตัวเข้ามาในระบบของ UniFi Controller เรียบร้อยแ้ล้ว

 3. ไปที่เมนู
  User Groups

  รูปภาพ

 4. จะเห็นค่้าเดิมของ UniFi Controller ที่ไม่ควบคุมอะไรอยู่้เลย ให้กดเข้าไป Edit

  รูปภาพ

 5. จะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าของกลุ่มการใช้ดังนี้
  NAME : ชื่อกลุ่ม
  BW (Download) : ความเร็วดาวโหลด Kbps
  BW (Upload) : ความเร็วอัพโหลด Kbps

  รูปภาพ

 6. สามารถสร้างกลุ่มความเร็วเพิ่มได้โดย Create เพิ่มได้เลย

  รูปภาพ


  ได้กลุ่มของความเร็วที่ผู้ใช้งานต้องการแล้ว

  รูปภาพ

 7. สร้างชื่อไร้สายขึ่นมาที่เมนู
  Wireless Network

  รูปภาพ

 8. สร้างไร้สาย
  Create

  รูปภาพ


  Wireless Configuration
  Name / SSID : ชื่อไร้สาย แล้ว Enable เปิดการใช้งาน
  Security : รูปแบบความปลอดภัยบนไร้สาย
  Security Key : รหัสของไร้สาย
  Guest Policy : เปิดใช้งานของ Hospot ให้ทำงานบนไร้สายที่สร้างขึ้น

  Advanced
  VLAN : สร้างระบบเชื่อมต่อของไร้สายโดยใช้ Swicth Manager ทำหน้าที่แยกกลุ่มของไร้สายที่อ้างอิงของ VLAN ID ที่สร้างไว้
  Hide SSID : ซ่อนไร้สายไม่ใช้ผู้อื่นมองเห็น
  WPA : WPA Mode เป็นรูปแบบการเข้ารหัส AES or Tkip
  User Group : เลือกกลุ่้มของความเร็ว

  รูปภาพทดสอบไร้สายของ SYS2U


เชื่อมต่อไร้สายเข้ามาที่ SYS2U : กลุ่มความเร็ว U1024 / D8000

รูปภาพ


ใส่รหัสผ่าน

รูปภาพ


ทดสอบความเร็ว
ได้ความเร็ว D4625 U443

รูปภาพ


ทดสอบโหลดได้ความเร็ว

รูปภาพเปิดไร้สาย Hotspot แบบ No Authentication


 1. สร้างชื่อไร้สายโดยใช้งานแบบ Hotspot
  Create

  รูปภาพ


  Guest Policy เปิดการใช้งาน
  User Group : ความเร็วที่ต้องการ

  รูปภาพ

 2. ตั้งค่า Hotspot ใช้งานที่เเมนู
  Guest Control

  รูปภาพ


  Guest Policies
  Guest Portal : Enable
  Authentication : No Authentication
  Expiration : ปรับเวลาการใช้งานของ Hotspot

  รูปภาพ  ทดสอบ ไร้สาย Hotspot No Authentication

  เชื่อมต่อไร้สายเข้ามากับ SYS2U-Hotspot

  รูปภาพ

  รูปภาพ


  เมื่อเข้าหน้าเวปเพจ ให้ผู้ใช้ กด Connect ก่อน ก็สามารถเข้า internet ได้โดยตรง โดยไม่สามารถมองเห็นกลุ่มของ SYS2U ที่อยู่ในระบเดิมที่ใ้ช้อยู่

  รูปภาพ


  ทดสอบความเร็ว D 2135 / U 246

  รูปภาพ


  ทดสอบการโหลด

  รูปภาพ


  ตรวจสอบผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเข้ามาได้ที่เมนู Guest เพื่อดูสถานะการใช้งาน

  รูปภาพเปิดไร้สาย Hotspot แบบ Simple Password

เป็นระบบ Hotspot ที่มีรหัสเดียวกันทั้งหมด
เข้า Guest Control
Guest Policies
Guest Portal : Enable
Authentication : Simple Password
Guest Password : ตั้งรหัสของ Hotspot โดยจะใช้รหัสนี้ทั้งหมด
Expiration : ปรับเวลาการใช้งานของ Hotspot

รูปภาพ


ทดสอบเชื่อมต่อไร้สายเข้ามาที่ Hotspot

รูปภาพ


เมื่อเข้าหน้าเวประบบจะให้ login ก่อน

รูปภาพ
เปิดไร้สาย Hotspot แบบ Hotspot


เป็นระบบ Hotspot ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบ Account เองได้
เข้า Guest Control
Guest Policies
Guest Portal : Enable
Authentication : Hotspot

Hotspot
Voucher : Enable
Pament : รองรับการจ่ายเงินผ่านระบบ Paypal

Hotspot Operator : กดเข้าไปตั้งค่า Account Hotspot

รูปภาพ


เข้า Voucher

รูปภาพ


รูปแบบ One-Time
Create :
จำนวนตั๋วที่ออกกี่ใบ
One-Time : รูปแบบ ผู้ใช้งาน 1 คน ต่อ 1 Account
Voucher for : รูปแบบเวลา

กด Create Voucher

รูปภาพ


สามารถสั่งปริ้นออกมาได้เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้่เลย

รูปภาพ


ทดสอบเชื่อมต่อไร้สาย Hotspot แล้ว Login Account เรียบร้อยแล้ว
จะบอก Account ที่ login เข้ามา วันที่ / เวลา รูปแบบของ Account ที่ใช้งาน จำนวนการใช้งาน และ เวลาของ Account ที่จะหมดอายุ

รูปภาพ


รูปแบบ Multi User
Create :
จำนวนตั๋วที่ออกกี่ใบ
Multi User : รูปแบบ ผู้ใช้งานหลาย คน ต่อ 1 Account
Voucher for : รูปแบบเวลา

รูปภาพ


ดูตั่วทั้งหมดแล้วปริ้นได้เลย

รูปภาพ


ทดสอบเกาะไร้สาย Hotspot เข้าก่อน 1 เครื่องโดยใช้ Account แบบ Multi User

รูปภาพ


ทดสอบเกาะไร้สาย Hotspot เข้าตามมาอีก 1 เครื่องโดยใช้ Account แบบ Multi User เดี่ยวกัน

รูปภาพ
ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi (ยูบิ-ควิ-ตี้)

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน