9.1 วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ UbiQuiti LOCOM2 แบบ AP WDS

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

9.1 วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ UbiQuiti LOCOM2 แบบ AP WDS

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ จันทร์ 18 ต.ค. 2010 9:39 am

รูปภาพ 9.1 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 LOCO โหมด AP-WDS ระยะทางสูงสุด 1Km +50Mbps
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1. ถ้าต้องการ รับ-ส่ง โดยใ้ช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายให้ได้ระยะทาง 0.5-1km โดยได้ความเร็วในการเชื่อมต่อสูงสุด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 270 Mbps (MCS15 802.11b/g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz, แบบ 2x2 MIMO Dual-Chain), 2 x เสาอากาศ 8 dBi กำลังส่งสูง 23 dBm (200 mW), รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE (เฉพาะรุ่น POE-24 เท่านั้น), เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกล 0.5-1.2 กม
ในโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ใช้ NanoStationM2 LOCO 2 ตัวเชื่อมต่อแบบไร้สายหากันโดยใช้โหมด Accesspoint WDS โดยหลักการก็คือ AP1 ต่อฝั่ง Router ไว้ที่ต้นทาง แล้วยิงไปที่ AP2 โดยทั้งสองทำโหมด AP WDS ซึ่งจะำ MAC ADDRESS ของไวเลสมาไข้วเพื่อเชื่อมต่อไร้สายเข้าให้ระบบเน็ตเวิร์คสามารถมองเห็นได้ ซึ่ง AP2 ที่ port lan สามารถต่อเข้า Network ขยายที่ปลายทางและไร้สายทั้ง 2 ยังสามารถกระจากให้เครื่องรับเข้ามาเชื่อมต่อผ่านได้ โดยทั้ง 2 อยู่ในโหมดเดียว


คำนวณระยะทางโดยใช้ AIR LINK


  รูปภาพ  รูปภาพ
ขั้นตอนการติดตั้ง UBiQUiTi- LOCOM2 AP1 ( จดค่า MAC และเปลี่ยน IP Address ที่ต้องการ )

 1. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 LOCO AP1 ผ่าน POE ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน

  รูปภาพ

 2. เปิด Web Browser โดย Default IP NanoStationM2 LOCO AP1: 192.168.1.20

  รูปภาพ

 3. รหัสเข้าใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 4. หน้าเมนูหลักของ NanoStationM2 LOCO AP1
  ทำการจดค่า WLAN MAC ของ NanoStationM2 LOCO AP1 เอาไว้

  รูปภาพ

 5. ตั้งค่าเครือข่าย Network ของอุปกรณ์ให้ตรงกับ SubNet , Gateway ของผู้ใช้งาน ไปที่เมนู
  NETWORK
  Network Mode : Bridge ( กรณีต้องการให้อยู่เป็นวง Network เดียวกัน โดยต้องสอดคล้องกับโหมดที่ให้ตัวอุปกรณ์เป็นเท่านั้น )
  Disable Network : None (ต้องการปิดการใช้งานของส่วนที่ต้องการ)

  Network Settings
  Bridge IP Address : DHCP (รับ IP อัตโนมัติจาก Router) : Static (FIX IP ของผู้ใช้งานเอง)
  IP Address : IP ของอุปกรณ์ NanoStationM2 LOCO AP1
  Netmask : Subnet ตรงกับ Router
  Gateway IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway ของระบบผู้ใช้งาน
  Primary DNS IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway หรือ DNS ของ ISP
  Secondary DNS IP : ระบุไปที่ DNS ของ ISP สำรองกรณีหา Primary DNS ไม่เจอ

  รูปภาพขั้นตอนการติดตั้ง UBiQUiTi- LOCOM2 AP2 ( จดค่า MAC และเปลี่ยน IP Address ที่ต้องการ )

 1. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 LOCO AP2 ผ่าน POE ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน

  รูปภาพ

 2. เปิด Web Browser โดย Default IP NanoStationM2 LOCO AP2: 192.168.1.20

  รูปภาพ

 3. รหัสเข้าใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 4. หน้าเมนูหลักของ NanoStationM2 LOCO AP2
  ทำการจดค่า WLAN MAC ของ NanoStationM2 LOCO AP2 เอาไว้

  รูปภาพ

 5. ตั้งค่าเครือข่าย Network ของอุปกรณ์ให้ตรงกับ SubNet , Gateway ของผู้ใช้งาน ไปที่เมนู
  NETWORK
  Network Mode : Bridge ( กรณีต้องการให้อยู่เป็นวง Network เดียวกัน โดยต้องสอดคล้องกับโหมดที่ให้ตัวอุปกรณ์เป็นเท่านั้น )
  Disable Network : None (ต้องการปิดการใช้งานของส่วนที่ต้องการ)

  Network Settings
  Bridge IP Address : DHCP (รับ IP อัตโนมัติจาก Router) : Static (FIX IP ของผู้ใช้งานเอง)
  IP Address : IP ของอุปกรณ์ NanoStationM2 LOCO AP2
  Netmask : Subnet ตรงกับ Router
  Gateway IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway ของระบบผู้ใช้งาน
  Primary DNS IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway หรือ DNS ของ ISP
  Secondary DNS IP : ระบุไปที่ DNS ของ ISP สำรองกรณีหา Primary DNS ไม่เจอ

  รูปภาพขั้นตอนการติดตั้ง UBiQUiTi- LOCOM2 AP1 และ AP2 โดยนำ ค่า Wireless MAC Address ที่จดมาใส่


AP1

 1. หลังจาก Change และ Apply แล้วต้อง FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปใน Subnet ที่เปลี่ยนใหม่ของ NanoStationM2 LOCO AP1

  รูปภาพ

 2. เข้า Web Browser ของ NanoStationM2 LOCO AP1 ที่เปลี่ยนไปใหม่

  รูปภาพ

 3. รหัสเข้าใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าโหมด WDS ของ NanoStationM2 LOCO AP1 ไปที่เมนู
  Wireless
  Wireless Mode : Access Point WDS
  WDS Peers : นำค่า WLAN MAC Address ของ NanoStationM2 LOCO AP2 ที่จดไว้มาใส่ , อุปกรณ์ NanoStationM2 LOCO รองรับสูงสุด 6 WDS
  SSID : ชื่อของไร้สายที่ต้องการปล่อยสัญญาณ , Hide SSID : ซ่อนชื่อไร้สาย
  Country Code : ภูมิประเทศที่ใช้งาน ( มีผลในการปรับกำลังส่งของตัวอุปกรณ์)
  IEEE 802.11 Mode : B/G/N รูปแบบความเร็วที่ต้องการ
  Channel Width : 20 หรือ 40 Mhz ความกว้างของช่องสัญญาณ(ตัวรับต้องรองรับด้วยโดยทั่วไปใช้ 20Mhz)
  Channel Shifting : ให้ระบบการใช้งานแบบ point to point หนีสัญญาณที่คนใช้งาน 2.4Ghz สลับช่อสัญญาณที่ 1/2 แทน (ใช้สำหรับ LOCOM2 เชื่อมหากันเท่านั้น)
  Frequency ,Mhz : ช่องความถี่
  Output Power : กำลังส้งของ NanoStationM2 LOCO ควรใส่ไว้พอกับระยะที่ใช้งาน
  MAX TX Rate , Mbps : ความเร็วที่ต้องการใช้งานบนไร้สาย

  Wireless Security ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เลยโดย NanoStationM2 LOCO AP1 และ AP2 ต้องตรงกัน

  รูปภาพ

 5. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้นำ port LAN ของตัว POE เข้า Router ของผู้ใช้งานได้เลยAP2


 1. หลังจาก Change และ Apply แล้วต้อง FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปใน Subnet ที่เปลี่ยนใหม่ของ NanoStationM2 LOCO AP2

  รูปภาพ

 2. เข้า Web Browser ของ NanoStationM2 LOCO AP2 ที่เปลี่ยนไปใหม่

  รูปภาพ

 3. รหัสเข้าใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าโหมด WDS ของ NanoStationM2 LOCO AP2 ไปที่เมนู
  Wireless
  Wireless Mode : Access Point WDS
  WDS Peers : นำค่า WLAN MAC Address ของ NanoStationM2 LOCO AP1 ที่จดไว้มาใส่ , อุปกรณ์ NanoStationM2 LOCO รองรับสูงสุด 6 WDS
  SSID : ชื่อของไร้สายที่ต้องการปล่อยสัญญาณ , Hide SSID : ซ่อนชื่อไร้สาย
  Country Code : ภูมิประเทศที่ใช้งาน ( มีผลในการปรับกำลังส่งของตัวอุปกรณ์)
  IEEE 802.11 Mode : B/G/N รูปแบบความเร็วที่ต้องการ
  Channel Width : 20 หรือ 40 Mhz ความกว้างของช่องสัญญาณ(ตัวรับต้องรองรับด้วยโดยทั่วไปใช้ 20Mhz)
  Channel Shifting : ให้ระบบการใช้งานแบบ point to point หนีสัญญาณที่คนใช้งาน 2.4Ghz สลับช่อสัญญาณที่ 1/2 แทน (ใช้สำหรับ LOCOM2 เชื่อมหากันเท่านั้น)
  Frequency ,Mhz : ช่องความถี่
  Output Power : กำลังส้งของ NanoStationM2 LOCO ควรใส่ไว้พอกับระยะที่ใช้งาน
  MAX TX Rate , Mbps : ความเร็วที่ต้องการใช้งานบนไร้สาย

  Wireless Security ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เลยโดย NanoStationM2 LOCO AP1 และ AP2 ต้องตรงกัน

  รูปภาพ

 5. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วที่ Port LAN สามารถต่อเข้า Switch หรือ PC โดยตรงได้เลยขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อ UBiQUiTi- LOCOM2 AP1

 1. วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ NanoStationM2 LOCOAP1 ว่าเชื่อมต่อกับ NanoStationM2 LOCO AP2 หรือไม่ไปที่เมนู
  MAIN
  Monitor -> Station จะบอก Node ที่ตั้ง NanoStationM2 LOCOAP1 มีอุปกรณ์ตัวใดเชื่อมต่อเข้ามาอยู่

  รูปภาพ

 2. ทดสอบโดนใช้เครื่องมือของ NanoStationM2 LOCOAP1 ที่มุมขวา

  รูปภาพ


  Speedtest
  เป็นการทดสอบความเร็วจาก NanoStationM2 LOCOAP1 ไปหา NanoStationM2 LOCOAP2 ว่าได้เท่าไร
  IP address : ระบุ IP AP2
  User : ubnt
  Password : ubnt
  Remote Web port : 80
  Run Test

  รูปภาพ


  Ping
  เป็นการทดสอบเรียกผ่านดูการเชื่อมต่อและค่า time เวลาการ ping โดยเรียกไปหา IP address ของ NanoStationM2 LOCOAP2

  รูปภาพขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อ UBiQUiTi- LOCOM2 AP2

 1. วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ NanoStationM2 LOCOAP2 ว่าเชื่อมต่อกับ NanoStationM2 LOCO AP1 หรือไม่ไปที่เมนู
  MAIN
  Monitor -> Station จะบอก Node ที่ตั้ง NanoStationM2 LOCOAP2 มีอุปกรณ์ตัวใดเชื่อมต่อเข้ามาอยู่

  รูปภาพ

 2. ทดสอบโดยใช้เครื่องมือของ NanoStationM2 LOCOAP2 ที่มุมขวา

  รูปภาพ


  Speedtest
  เป็นการทดสอบความเร็วจาก NanoStationM2 LOCOAP2 ไปหา NanoStationM2 LOCOAP1 ว่าได้เท่าไร
  IP address : ระบุ IP AP1
  User : ubnt
  Password : ubnt
  Remote Web port : 80
  Run Test

  รูปภาพ


  Ping
  เป็นการทดสอบเรียกผ่านดูการเชื่อมต่อและค่า time เวลาการ ping โดยเรียกไปหา IP address ของ NanoStationM2 LOCOAP1

  รูปภาพ


  ping ไปหาฝั่ง Router ที่ต่อผ่าน NanoStationM2 LOCOAP1 ส่งมาให้

  รูปภาพ
ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi (ยูบิ-ควิ-ตี้)

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron