หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เปิดบริการ Hot Spot รายชั่วโมงด้วย Zyxel G-4100 - ตอนที่ 1

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 16 มิ.ย. 2009 10:40 pm
โดย sys2u
รูปภาพ ทำความรู้จักกับ Zyxel G-4100 Wireless Hot Spot Gateway - เพื่อให้บริการ Internet Hot Spot รายชั่วโมงแบบสบายๆ เหมาะสำหรับหอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ร้านกาแฟ - ตอนที่ 1 !
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง และผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ต
โดย ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม
1. ถ้าต้องการเปิดให้บริการ Internet Hot Spot ภายในหอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม หรือสถานที่ท่ิองเที่ยว แต่ไม่ต้องการใช้งาน Linux Server และต้องการดูแลบำรุงรักษาแบบง่ายๆ จะมีโซลูชั่นที่จะสามารถให้บริการได้?

คำตอบ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ