7.2 วิธีการติดตั้ง EnGenius ENH-200 โหมด WDS+AP

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ EnGenius
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

7.2 วิธีการติดตั้ง EnGenius ENH-200 โหมด WDS+AP

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ ศุกร์ 20 พ.ค. 2011 3:09 pm

รูปภาพ 7.2 วิธีการติดตั้ง EnGenius ENH-200 โหมด WDS+AP
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1.ถ้าต้องการยิงไร้สายระยะทาง 4Km และ ปลายทางสามารถกระจายให้ ตัวรับมาเชื่อมต่อได้โดยใช้ อุปกรณ์ EnGenius ENH-200 ต้องตั้งค่าอย่างไร้บ้าง ?

คำตอบ

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps (802.11b/g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz, แบบ 1x1 MIMO Single-Chain), 1 x เสาอากาศ 10 dBi กำลังส่งสูง 500 mW (27 dBm), รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE (เฉพาะรุ่น EPE-24R เท่านั้น), เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกล 2.0-4.0 กม
ในบทความนี้จะเป็นการตั้งค่า EnGenius ENH-200 โดยใช้งานเป็นโหมดไร้สายเพื่อกระจายไปยังกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งใช้ตัวรับ ให้สามารถเข้ามาใช้งานได้

ในโหมดจะเป็นตั้งค่าโหมด AP แบบ WDS เป็นกา่รใช้ ENH-200 จำนวน 2 ตัว หรือสูงสุด 4node มาทำงาน Bridge ไร้สายระหว่างกันและยังกระจายให้ตัวรับเข้ามาได้ และ แลนปลายทางสามารถต่อ network เพิ่มเติมอีกที  รูปภาพตั้งค่า EnGenius ENH-200 AP1


 1. เชื่อมต่อ PC โดยผ่านสายแลนเข้าที่ช่อง LAN(Network) ของ ตัว EPE-24R ส่วน ช่อง POE(AP) ใช้สายแลนเข้า ENH-200

 2. ตั้ง Static ip ของเครื่อว PC ให้อยู่วงเดียวกับ ENH-200

  รูปภาพ

 3. เปิด Web Browser พิมพ์
  192.168.1.1 -> เป็นค่า Default ของ ENH-200

  รูปภาพ


  U:admin
  P:admin

  รูปภาพ

 4. เมื่อเข้ามาแล้วค่า เดิมของ ENH-200 เป็นดังรูปจะเห็นว่าโหมด ที่ตั้งอยู่เป็นโหมด Client Bridge

  รูปภาพ

 5. เปลี่ยนโหมดการใช้งานที่เมนู
  Operation Mode
  : WDS Access point
  Accept


  รูปภาพ


  ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อตั้งโหมด Access point

  รูปภาพ


  หลังจากบันทึกแล้วให้ทำการ SAVE&Reboot เพื่อรันระบบใหม่อีกครั้ง

  รูปภาพ

 6. ตั้งค่าระบบเครือข่ายไปที่เมนู
  IP Settings
  เลือกรูปแบบ ip และตั้งเครือข่ายของ ENH-200 AP1ให้่อยู่ในวงเดียวกันกับผู้ใช้งาน

  รูปภาพ


  ทำการบันทึกการตั้งค่า

  รูปภาพ

 7. ให้ Static ip ตามไปที่เปลี่ยนค่าของ ENH-200 AP1

  รูปภาพ


  เข้าตัว อุปกรณ์ผ่าน Web Browser ใหม่ และใส่รหัส login เหมือนเดิม

  รูปภาพ


  จด Wireless MAC Address ของ AP1 เอาไว้

  รูปภาพ

 8. ตั้งค่าไร้สายที่เมนู
  Wireless Network
  Wireless Mode : กำหนกความเร็วของมาตราฐานบนไร้สาย
  Channel Mode : กำหนดช่องความถี่ที่ใ้ช้งานของ AP1 ให้ตรงกับ AP2
  กด Edit เพื่อเข้าไปจัดการไร้สาย

  รูปภาพ


  SSID : ตั้งชื่อไร้สาย AP1
  Wireless Security ยังไม่ต้องทำ ควรทำหลังจาก AP1 AP2 เชื่อมต่อได้แล้ว

  รูปภาพ

  รูปภาพตั้งค่า EnGenius ENH-200 AP2


 1. เชื่อมต่อ PC โดยผ่านสายแลนเข้าที่ช่อง LAN(Network) ของ ตัว EPE-24R ส่วน ช่อง POE(AP) ใช้สายแลนเข้า ENH-200 AP2

 2. ตั้ง Static ip ของเครื่อว PC ให้อยู่วงเดียวกับ ENH-200


  รูปภาพ

 3. เปิด Web Browser พิมพ์
  192.168.1.1 -> เป็นค่า Default ของ ENH-200

  รูปภาพ


  U:admin
  P:admin

  รูปภาพ

 4. เมื่อเข้ามาแล้วค่า เดิมของ ENH-200 เป็นดังรูปจะเห็นว่าโหมด ที่ตั้งอยู่เป็นโหมด Client Bridge

  รูปภาพ

 5. เปลี่ยนโหมดการใช้งานที่เมนู
  Operation Mode
  : WDS Access point
  Accept

  รูปภาพ


  ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อตั้งโหมด Access point

  รูปภาพ


  หลังจากบันทึกแล้วให้ทำการ SAVE&Reboot เพื่อรันระบบใหม่อีกครั้ง

  รูปภาพ

 6. ตั้งค่าระบบเครือข่ายไปที่เมนู
  IP Settings
  เลือกรูปแบบ ip และตั้งเครือข่ายของ ENH-200 AP2 ให้่อยู่ในวงเดียวกันกับผู้ใช้งาน

  รูปภาพ


  ทำการบันทึกการตั้งค่า

  รูปภาพ

 7. ให้ Static ip ตามไปที่เปลี่ยนค่าของ ENH-200 AP2

  รูปภาพ


  เข้าตัว อุปกรณ์ผ่าน Web Browser ใหม่ และใส่รหัส login เหมือนเดิม

  รูปภาพ


  จด Wireless MAC Address ของ AP2 เอาไว้

  รูปภาพ

 8. ตั้งค่าไร้สายที่เมนู
  Wireless Network
  Wireless Mode : กำหนกความเร็วของมาตราฐานบนไร้สาย
  Channel Mode : กำหนดช่องความถี่ที่ใ้ช้งานของ AP2 ให้ตรงกับ AP1
  กด Edit เพื่อเข้าไปจัดการไร้สาย

  รูปภาพ


  SSID : ตั้งชื่อไร้สาย AP2
  Wireless Security ยังไม่ต้องทำ ควรทำหลังจาก AP1 AP2 เชื่อมต่อได้แล้ว

  รูปภาพ

  รูปภาพ


  รีบูทระบบใหม่

  รูปภาพ
ทำโหมด WDS EnGenius ENH-200 AP1และ AP2


AP1


หลังจากจด Wireless MAC Address ของ AP2 มาแล้วให้เข้าไปที่ตัว ENH-200AP1 เพื่อทำ WDS ที่เมนู
WDS Link Setting
โดยนำ WLAN MAC ของ AP2 มาใส่ และ Enable ใช้งาน

รูปภาพ


บันทึกการตั้งค่า

รูปภาพAP2


หลังจากจด Wireless MAC Address ของ AP1 มาแล้วให้เข้าไปที่ตัว ENH-200AP2 เพื่อทำ WDS ที่เมนู
WDS Link Setting
โดยนำ WLAN MAC ของ AP1 มาใส่ และ Enable ใช้งาน

รูปภาพ


บันทึกการตั้งค่า

รูปภาพ
ทดสอบการใช้งาน


หลังจากเสร็จการทำ WDS และตั้ง Network เรียบร้อยให้นำตัว AP1 ทางช่อง LAN เข้าฝั่ง Router ผู้ใช้งานได้เลย และตัว AP2 ให้เอา POE จ่ายเข้าตัวอุปกรณ์ปกติก่อนส่วนช่อง LAN ให้เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบการทำโหมด WDS ก่อนLAN ที่ฝั่ง AP2


ตั้ง รับ ip อัตโนมัตของport lan

รูปภาพ


หากว่าได้รับ ip address ตรวจสอบว่า gateway ได้มาตรงกับ router หรือไม่
ถ้าไม่ได้หรือขึ้นข้อความ limit on connect แสดงว่าโหมด WDS ที่ทำยังไม่สำเร็จอาจเป็นเพราะ Wlan mac ที่ไข้วกันของ AP1 หรือ AP2 ผิดให้ตรวจสอบใหม่

รูปภาพ


ทดสอบ ping ไปหา gateway หรือเครื่องที่ฝั่ง router และทดสอบ internet

รูปภาพ


ทดสอบออก internet

รูปภาพ
AP1


ทดสอบเชื่อมต่อไร้สายของ AP1 ทำการเชื่อมต่อ

รูปภาพ


ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

รูปภาพ


ตรวจสอบการ ping ไปยังจุดต่างๆ

รูปภาพ

รูปภาพ


ทดสอบออก internet ที่ AP1

รูปภาพ


ตรวจสอบ Client ที่เ้ข้ามาเกาำะบน AP1

รูปภาพAP2


ทดสอบเชื่อมต่อไร้สายของ AP2 ทำการเชื่อมต่อ

รูปภาพ


ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

รูปภาพ


ตรวจสอบการ ping ไปยังจุดต่างๆ

รูปภาพ

รูปภาพ


ทดสอบออก internet ที่ AP2

รูปภาพ


ตรวจสอบ Client ที่เ้ข้ามาเกาำะบน AP2

รูปภาพ

ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ EnGenius

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron